Omställningen av Jälla ska fortsätta

Omställningen av Jälla ska fortsätta

Uppsala alliansen vill avbryta omställningen av gården Jälla. Men Mittenstyret kommer att fortsätta att ställa om Jälla till ett modernt, ekologiskt jordbruk. Det är det som gynnar både dagens och morgondagens kommuninvånare.
Helena Nordström Källström, ordförande i Delegationen Stiftelsen Jälla Egendom (MP) svarar i dagens UNT tillsammans med Mittenstyrets kommunalråd Erik Pelling (S), Helena Hedman Skoglund (L) och Linda Eskilsson (MP)

Svar till: Therez Almerfors, Jonas Petersson, Jonas Segersam, Ingemar Virsén och Mattias Jansson (”Dags att avbryta Eko-omställningen på Jälla”)

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har beslutat att ställa om gården Jälla till ekologisk produktion. En omställning som gagnar eleverna på skolan som får en bredare utbildning, skolans djur som får en bättre livsmiljö och kommunens skolbarn och äldre som snart får ekologisk mjölk och kött från Jälla.. Den här omställningen vill nu M, C och KD avbryta. Mittenstyret vill istället fortsätta utveckla Jälla till ett modernt, ekologiskt lantbruk.
Jälla kan, förutom att vara ett attraktivt naturbruksgymnasium, bidra med många andra mervärden för kommuninvånarna. Det som produceras på gården hjälper till att uppfylla målet på 100 procent ekologisk mat i kommunens verksamhet. Gården kan ta emot besök.  Djuren kan beta marker som kommunen sköter. Listan kan göras lång.
Den pågående pandemin och osäkerhet i omvärlden har gjort tydligt att självförsörjning måste föras upp högre på agendan. I det konventionella jordbruket är beroendet stort av insatsvaror som konstgödning och bekämpningsmedel som inte produceras i Sverige. I ekologisk djurhållning måste över hälften av fodret odlas på plats eller hos andra närliggande ekologiska gårdar, så fodret blir mer närproducerad. Det är några ytterligare argument för att ställa om Jälla.
Vi vill avslutningsvis korrigera några missuppfattningar i Uppsalaalliansens artikel:
– Att mjölken från Jälla idag säljs som konventionell beror på att den ännu inte är KRAV-certifierad, inte pga att ”ingen vill ha den”.
– Lönsamheten blir inte sämre av att korna, i enlighet med KRAV:s regler, får en bättre inomhusmiljö och får vara mer ute och beta. Att driva ekologiskt lantbruk är idag lika, ofta mer, lönsamt som att driva konventionellt.
– Läroplanen gör ingen skillnad på om studier bedrivs på en konventionell eller ekologisk gård, alla moment lärs ut oavsett gårdsdrift. Eleverna på Jälla lär sig med andra ord både att driva konventionellt och ekologiskt lantbruk vilket gör dem mer attraktiva på framtidens arbetsmarknad.
Vi kommer att fortsätta att ställa om Jälla till ett modernt, ekologiskt jordbruk. Det är det som gynnar både dagens och morgondagens kommuninvånare.
Helena Nordström Källström, ordförande i Delegationen Stiftelsen Jälla Egendom (MP)
Erik Pelling, ordförande kommunstyrelsen (S)
Helena Hedman Skoglund, kommunalråd (L)
Linda Eskilsson, kommunalråd (MP)

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter