På vilka stränder vill Moderaterna bygga?

På vilka stränder vill Moderaterna bygga?

Moderaterna vill ta bort strandskyddet i Uppsala kommun. Miljöpartiet vill att alla ska få nyttja de stränder som fortfarande är allmänna.
– Det vi behöver är ett starkare strandskydd i kommunen, skriver Klara Ellström och Rickard Malmström i sitt svar till moderaterna i UNT.Moderaterna i Miljö- och hälsoskyddsnämnden ondgör sig över strandskyddet som de menar är ”en direkt inskränkning i uppsalabornas liv”. De anser att strandskyddet ska bort så att de som vill, äger mark och har råd ska kunna bygga hus och bryggor vid stränderna. Miljöpartiet anser tvärtom att alla kommuninvånare ska kunna nyttja Uppsalas uppskattade stränder.
Moderaterna menar att strandskyddet hindrar bostäder i attraktiva områden. Men hur attraktivt skulle Uppsala vara om strandpromenaderna längs Ekoln och Fyrisån blockerades av bebyggelse? Om badstränderna i Vårdsätra, Fjällnora och Björklinge var privata? Och hur trivsamt är ett Uppsala utan de djur- och växtarter som har sina barnkammare och hem där land möter vatten?
Skyddet av dessa attraktiva områden är en styrka för Uppsala, inte ett hot. Vilka stränder är det som Moderaterna vill privatisera och bebygga? Svaret på den frågan är viktigt för kommuninvånarna att få. Innan det är för sent och Moderaterna med stöd av flera andra partier tar bort strandskyddet.
Strandskyddets två syften – att värna allas rätt att vistas vid stränderna och att värna växter och djur som lever i strandzonen – är inte mindre angelägna idag än när strandskyddet instiftades. Vi ser ett allt större hot mot den biologiska mångfalden. Vi är också många fler invånare som ska dela på de stränder som finns.
Uppsala kommun har få stränder i jämförelse med många andra kommuner.  På sommarens soliga dagar är trängseln stor på de flesta av kommunens badstränder. Den tillgängliga stranden fylls snabbt med folk. Många stränder är privatiserade innan strandskyddets tillkomst. En del stränder är också bebyggda i strid mot lagen på senare tid, ibland försedda med olagliga ”privat”-skyltar eller avskärmningar som ger intrycket att allmänheten inte är välkommen.
Det vi behöver är ett starkare strandskydd i kommunen. Vi måste också säkra efterlevnaden genom att kontrollera att det inte förekommer olovliga byggnationer i strandskyddat område.
Moderaterna är missnöjda över att Miljö- och hälsoskyddsnämnden inte ger tillåtelse till alla som vill utöka sin privata strandtomt med ytterligare byggnader eller bryggor och menar att avslagen på strandskyddsdispens skulle vara utan grund. Men som ledamöter och ersättare samma nämnd borde de veta att varje ansökan om dispens prövas helt i sin ordning mot strandskyddets syften. Vi måste värna vår gemensamma tillgång till stränderna och den viktiga funktion de fyller för biologisk mångfald, för en strand som väl har byggts bort kommer inte tillbaka.
Klara Ellström (MP), ordförande i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
Rickard Malmström (MP), kommunalråd med ansvar för natur och miljö

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter