Regeringens vårbudget är ett dråpslag mot Uppsalas välfärd

Regeringen ger kalla handen till Sveriges kommuners och regioners behov av pengar till välfärden.

Vårbudgeten var regeringens chans att visa att de har lyssnat på oss i kommunerna när vi har ropat efter hjälp. Redan i höstas varnade vi för effekterna av den högerkonservativa regeringens nedskärningsbudget. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, påpekade då att det skulle behövas ett tillskott på 20 till 30 miljarder enbart för att klara av den demokratiska utvecklingen. Det vill säga för att hålla välfärden kvar på dagens redan ansträngda nivå. Men istället för att lyssna på dessa varningar och rop från verkligheten sköt regeringen till enbart sex miljarder i generella stadsbidrag – och kallade det för en satsning.

Ett halvår har passerat sedan dess och situationen har inte ljusnat för Uppsala eller landets andra kommuner. Tvärtom. Den skenande inflationen, som regeringen verkar stå helt oförmögen att göra någonting åt, drabbar Uppsalaborna både i hushållen och i kommunen. Likt varje hushåll drabbas också våra skolor, äldreomsorg och kulturverksamheter av stigande kostnader till följd av mat- och elpriser som har rusat iväg. Högerregerings handlingsförlamning slår nu direkt mot kommunens ekonomi och därmed också mot vår välfärd. Ökande barnfattigdom och växande klyftor som uppstår i lågkonjunkturens spår kan komma att bli en grogrund för kriminalitet om regeringen fortsätter att nedprioritera välfärdens behov.

Uppsala kommun har rustat sin ekonomi starkt men nu ser vi att läget snabbt förändras. Världsläget, med krig i Ukraina och skenande inflation, påverkar vår ekonomi negativt, och det förvärras ännu mer av regeringens svältkur för välfärden. Vi som kommun måste se till att vi får fram skolor, äldreboenden, bostäder, vatten och avlopp och annan infrastruktur. Vi har en pågående klimatkris som kräver kraftiga åtgärder. Skolan har idag stora behov, äldreomsorgen likaså. Vi rödgröna vill kunna satsa på en välfärd att lita på. Inte bara kunna hålla oss över ytan.

Sveriges Lärare kallar högerregeringens vårproposition för en katastrofbudget. Vi kan bara hålla med. Vi vet att Uppsalas skolor behöver mer medel för att klara av uppdraget. Grundskolan tappar 30 miljoner kronor som ett resultat av regeringens uteblivna stöd och våra skolledare varnar att de inte har tillräckliga resurser för att fullfölja de lagstadgade kunskapskraven. Men regeringen väljer att sänka skatten för de rikaste istället för att öka stödet till kommunerna.

Bara för äldreomsorgen i Uppsala kommun är det 117 miljoner kronor i statsbidrag som kommer att utebli om inte regeringen snabbt kommer med andra besked. Det är statsbidrag vi använt för satsningar på språkkompetens, och på utbildningar till vårdbiträden och undersköterskor på betald arbetstid. Helt avgörande insatser för att vi ska klara av att anställa och behålla den personal som behövs i vår äldreomsorg.

Kulturen, och inte minst ungas tillgång till kulturen, blir också lidande som ett resultat av regeringens budget. Kulturskolan får sitt stöd halverat, någonting som påverkar elever på landsbygden i ännu högre grad. Vi har fått lov att lite mer än halvera våra pengar till lovaktiviteter. I en tid när inflationen drabbar hushållens ekonomi ökar risken för att barn hamnar snett när det saknas möjlighet till en meningsfull och innehållsrik fritid.

I vår rödgröna budget för 2023 har vi lagt mycket medel på skola, äldreomsorg och kultur. Men satsningarna äts upp av inflationen och statsbidragen uteblir.

Trots det har vi inte gett upp hoppet. Vi är fast beslutna om att göra allt vi kan för att stärka Uppsalas välfärd. Men uppgiften blir onekligen svårare av att regeringen inte gör någonting för att hjälpa oss att klara av välfärdens behov.

Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen Uppsala kommun

Tobias Smedberg (V), vice ordförande i kommunstyrelsen Uppsala kommun

Linda Eskilsson (MP), kommunalråd

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter