Reservatet i Röbo inget hot mot försvaret

(svar till Therez Almerfors UNT 17/4)

Att Therez Almerfors och Moderaterna inte gillar att skydda natur är ingen nyhet. När kommunfullmäktige i december tog beslut om att bilda naturreservatet Gamla Uppsala åskullar, reserverade sig M, tillsammans med KD och SD, mot beslutet. Då med argumentet att reservatet inte fanns med i kommunens översiktsplan.

Övriga partier tyckte däremot att det var en bra idé att skydda detta uppskattade natur- och friluftsområdet i Röbo och Tunåsen för dagens och kommande generationers Uppsalabor.

Vi är många som njuter av det här fina naturområdet. Vi vandrar genom det till Gamla Uppsala, vi springer och cyklar, vi har hittat våra favoritställen för en picknick. Vi är också många som sett behovet av att få EN förvaltare av området och en mer aktiv skötsel av området för att kunna upprätthålla rekreations-, upplevelse- och naturvärden.

Therez Almerfors tar nu till storsläggan och menar att bildandet av naturreservat skulle äventyra försvaret av vårt land. Hon kallar reservatbeslutet för farligt och oansvarigt.

Men bildandet av naturreservat Gamla Uppsala åskullar kommer inte att medföra några begränsningar för flygverksamheten vid F 16 vid Ärna. Tvärtom kommer naturreservatet förhindra uppkomsten av störningskänslig och hög bebyggelse i framtiden nära inpå flottiljflygplatsen.

Ett av syftena med naturreservatet är att bevara och utveckla livsmiljöer för biologisk mångfald och skyddsvärda arter. Naturvärdena står inte i konflikt med Försvarsmaktens verksamheter då de framför allt består av öppna åspartier med värdefull torrbacksflora och ett rikt insektsliv. Dessa värden påverkas inte av buller. En viss störning av markvegetationen är också helt nödvändig för att upprätthålla åskullarnas naturvärden. Därför är det bara positivt att Försvarsmakten bedriver övningar och bevakningar i området. Försvarsmaktens verksamhet har också skrivits in som undantag i naturreservatets föreskrifter.

Med naturreservatet Gamla Uppsala åskullar får vi ett stärkt friluftsliv, ett utökat skydd av vår natur samtidigt som Försvarsmaktens verksamhet säkras.

Linda Eskilsson (MP), kommunalråd med ansvar för natur och miljö

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande

Tobias Smedberg (V), kommunstyrelsens vice ordförande

 

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter