Rysslands invasion mot Ukraina hotar hela Europa

Rysslands invasion mot Ukraina hotar hela Europa

Om Ryssland lyckas med sitt krig mot Ukraina riskerar vi återigen se en järnridå som går ned över östra Europa och som också omfattar Ukraina, skriver Linda Eskilsson, Hans Wennberg och Maria Gardfjell.
Under många tunga dagar har vi kunnat följa Ukrainas tappra motstånd mot en invaderande auktoritär stormakt. Vi har sett Ukrainas befolkning dödas eller tvingas på flykt, barn som föds i skyddsrum, barn som dödas av bomber, strider som rasar vid Tjernobyl med allt vad det kan innebära.

Att värna demokrati och mänskliga rättigheter och att bevara fred är svårt. Nedrustning är helt centralt i grön ideologi – en säker värld skapas inte genom vapen utan genom samarbete.

Men när såväl internationell rätt som mänskliga rättigheter kränks, då måste det finnas möjlighet för ett folk under attack att försvara sig. Miljöpartiet står bakom att Sverige bistår Ukraina med defensiva vapen i kampen för frihet och demokrati.

Sverige och många andra länder behöver göra allt för att bistå Ukraina med defensiva vapen, sjukvårdsutrustning och ekonomiskt bistånd.

Rysslands invasion mot Ukraina hotar hela Europa. Om Ryssland tillåts invadera och avsätta demokratiskt valda regeringar kommer inte Ukraina vara slutpunkten, utan början. Därför är det centralt att Ryssland tvingas till reträtt och avslutning på kriget i Ukraina så snabbt som möjligt. Först och främst måste Ryssland isoleras ekonomiskt genom fortsatt skarpa sanktioner. Rysslands export av olja, gas och uran som finansierar kriget behöver stoppas. Biståndet till Ukraina måste öka.

Förutom olika sanktioner riktade mot Ryssland och insatser för att stödja Ukraina så finns fler viktiga åtgärder. Miljöpartiet och våra gröna systerpartier i Europa driver på för att Europas beroende av rysk olja, gas och uran ska brytas. Det förhindrar finansiering av Rysslands möjlighet att föra krig och främjar samtidigt en hållbar utveckling. När vi ökar på med förnybara energislagen så minskar vårt beroende av el och bränslen – i synnerhet från länder som bryter mot mänskliga rättigheter, däribland i allra högsta grad Ryssland. Förnybar energi är viktigt för en grön hållbar utveckling, för ett hållbart klimat men också viktigt säkerhetspolitiskt för att bidra till minskat inflytande från länder som vill andra länder illa. Ryssland ska inte ha möjlighet att hota Europa med att stoppa tillförsel av energi till länder. Rysslands ekonomi ska inte tillåtas växa pga handel med olja och gas. Vi ska helt enkelt bryta det beroendet för att göra oss fria från Ryssland och andra skurkstater.

Självklart måste vi också från Sveriges sida ansluta oss till FN:s avtal om förbud mot kärnvapen. Vi kan aldrig acceptera att ett sådant människovidrigt och existentiellt hot får användas i politiska och militära syften.

Det är i skrivande stund svårt att veta hur kriget i Ukraina kommer att sluta. Om Ryssland lyckas med sitt krig mot Ukraina riskerar vi återigen se en järnridå som går ned över östra Europa och som också omfattar Ukraina. Vi kommer se ett allvarligt försämrat säkerhetsläge som kommer påverka hela världen. Vi kommer då givetvis göra fortsatta insatser för att i möjligaste mån stärka de demokratiska krafter som verkar inne i Ryssland, men det kommer bli allt svårare och kontakterna med Ryssland som nation kommer givetvis aldrig under nuvarande ledarskikt bli som innan kriget. Om Ryssland tvingas till reträtt och att avsluta kriget mot Ukraina så gäller det för oss alla, såväl Ryssland genom krigsskadestånd och Europas länder, att säkra Ukrainas återuppbyggnad och att landet blir en del av Europeiska Unionen. Miljöpartiet stöder Ukraina i deras ansökan om att bli medlem i EU. Vi behöver också göra allt för att än mer stärka de demokratiska krafterna i Ryssland. Vi behöver ta till vara alla möjligheter att Ryssland väljer demokratins väg.

När såväl internationell rätt som mänskliga rättigheter kränks måste det finnas möjlighet för ett folk under attack att försvara sig. Vi står enat som land och tillsammans med EU för fred, mänskliga rättigheter, folkrätt och mot Rysslands olagliga och oprovocerade krig mot ett demokratiskt och självständig europeiskt land. Sverige ska aktivt bidra med humanitär hjälp, ge ekonomiskt och annat nödvändigt stöd samt stå upp för asylrätten. Frihet och demokrati är globala mänskliga rättigheter. Låt oss alltid stå enade mot krigets fasor och för fred, överallt i världen.

1981 bildades Miljöpartiet sprunget ur miljörörelsen, fredsrörelsen och kvinnorörelsen.

Ukrainas sak är vår.

Linda Eskilsson (MP), kommunalråd
Maria Gardfjell (MP), riksdagsledamot
Hans Wennberg (MP), regionråd

 

https://unt.se/asikt/debatt/artikel/rysslands-invasion-mot-ukraina-hotar-hela-europa/jp7zz67j

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter