Två viktiga steg för tidiga insatser

Den rödgröna majoriteten presenterade idag en ny satsning på föräldrastöd och bättre öppna förskolor.

Linda Eskilsson 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden

Fokuserad på barnen och med stöd i forskningen – majoritetens nya satsning på föräldrastöd och bättre öppna förskolor kommer att göra skillnad för många familjer i Uppsala.

Linda Eskilsson är miljöpartist och 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden:

– Nu tar vi två viktiga steg för att rikta in kommunens arbete på tidiga insatser. För det första ger vi mer pengar till Triple P, vårt föräldrastödsprogram. För det andra öppnar vi en ny öppen förskola samt stärker samverkan mellan öppna förskolan, mödravårdscentral, barnavårdscentral och socialtjänsten. Vårt mål är att det ska vara lätt att hitta rätt stöd som förälder.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: