Uppsala behöver bättre luft nu

Moderna trevliga städer med levande stadskärnor präglas av folkliv och handel. Inte av trängsel, buller och avgaser. Vi ska utveckla Uppsala i en modern riktning och inte fortsätta bygga på förlegade principer om stadsbyggnad från 50-talet där bilen var dominerande norm.

Nu har Mittenstyret med stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet beslutat att ta fram ett förslag på hur genomfartstrafiken kan begränsas för personbilar för att minska utsläpp för att öka folkhälsa och trivsel. I Uppsala ställer vi om i etapper och involverar alltid inblandade aktörer där Citysamverkan med handlare är delaktiga i arbetet.

En trevligare citykärna i mänsklig skala gynnar alla som vill vistas där. Bilister som däremot använder finrummet city som genomfartsled får vi hitta bättre alternativ för.

I Sverige dör över 7 000 personer årligen på grund av luftföroreningar. Äldre personer och personer med sjukdomar som drabbas hårdast och i genomsnitt dör de runt tio år i förtid på grund av luftföroreningarna. Detta är samma personer som pandemins mest utsatta riskgrupper.

Den som tycker att det är dålig tajming att ställa om nu för bättre luft och folkhälsa i Uppsala på grund av coronakrisen behöver verkligen tänka om. Behovet av omställning har aldrig varit mer påtagligt än nu.

Den dispens som beviljats busstrafiken kommer betyda att luftutsläppen kommer minska långsammare. Det är anledningen till att andra trafikslag behöver minska. Dispensen gäller ett begränsat antal bussar och UL kommer vidta åtgärder för att dessa bussar ska åka så lite som möjligt på Kungsgatan.

Samtidigt som onödig genomfartstrafik begränsas vill vi öka tillgängligheten för de som verkligen har behov av att ta sig till centrala delar av staden med bil. Förslaget ska därför beskriva hur funktionsnedsatta och andra som verkligen behöver bilen ska uppleva en ökad tydlighet i hur de kan ta sig fram i centrum utan krångel.

Vi behöver mindre trängsel, bättre luft och trivsel. Nu!

Rickard Malmström, kommunalråd (MP)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: