Uppsala ska bli en cykelstad i världsklass

Att satsa på cykeln är en vinstaffär på alla tänkbara sätt, skriver Linda Eskilsson, Rickard Malmström och Per-Eric Rosén, Miljöpartiet.

Uppsala är Sveriges cykelstad nummer ett. I många år var cykeln det främsta transportmedlet i alla svenska städer, och i Uppsala har den traditionen levt kvar i större utsträckning än i alla andra svenska städer. Det gör Uppsala till en trevligare stad, med en mer kontinental känsla och mer småstadskänsla.

För oss gröna räcker det inte att vara bäst i Sverige. Vi vill att Uppsala ska bli en av Europas bästa cykelstäder. Vi vill ta upp kampen med städer som Köpenhamn, Amsterdam och Paris och skapa en infrastruktur för cykling som är en ledstjärna för städer runtom i världen.

Cykeln är en frihetsmaskin. Nästan alla kan cykla och om fler väljer att cykla får vi flera positiva effekter.

En av effekterna är massor av fri yta. I Sverige finns 50 kvadratmeter parkeringsyta per person, att jämföra med 42 kvadratmeter boyta per person. Vi har alltså mer parkeringsplatser än bostäder. Genom att fler väljer att cykla mer minskar behovet av parkering radikalt. Vi får mer plats för bostäder, företagslokaler, uteserveringar, parker, ja, vad ni vill. Våra städer och samhällen blir trevligare med fler cyklar.

En annan är hälsoeffekterna. Vi rör allt mindre på oss, trots att vi vet att vi mår bättre och lever längre med mer rörelse. En cykeltur på 30 minuter kan tillgodose en vuxen persons dagliga behov av motion.

En tredje är de ekonomiska effekterna. En studie från Lunds universitet har visat att samhällskostnaden för en kilometer med bil är 0,15 euro, medan samhället i stället tjänar 0,16 euro på varje kilometer med cykel. För den enskilde är vinsten direkt och konkret: varje kilometer på cykel är klart billigare än i bilen. Att satsa på cykeln är helt enkelt en rejäl vinstaffär.

En fjärde är förstås miljöeffekterna. Om en person som i dag arbetspendlar fem kilometer i en vanlig bil börjar cykla i stället så sparas mer än ett halvt ton koldioxid på ett år. Dessutom slipper man bidra till annan miljöförstöring, som partiklar och kvävoxider som årligen beräknas orsaka 7600 för tidiga dödsfall bara i Sverige. Cykeln är ett av de absolut enklaste och billigaste sätten att minska vår miljöpåverkan.

Investeringar i cykling är en vinstaffär på alla tänkbara sätt. Vi kommer att kämpa i valet och efter valet för att Uppsala ska bli en ännu bättre cykelstad – för Uppsala, både i dag och imorgon.

Linda Eskilsson, kommunalråd Miljöpartiet
Rickard Malmström, kommunalråd Miljöpartiet
Per-Eric Rosén, kommunfullmäktigeledamot Miljöpartiet

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter