Vart ska konstmuseet ligga ?

Den politiska processen kring var Uppsala konstmuseum ska ligga fortsätter. Miljöpartiet vill se en central placering i å-nära läge. Nu har kommunstyrelsen beslutat att gå vidare med två alternativ - Kaniken (nuvarande filmstaden) och slottet. Linda Eskilsson skriver i UNT tillsammans med Erik Pelling.

I ett debattinlägg i UNT (26/5) frågar sig Christina Karlstam hur kommunstyrelsen resonerar när vi valt att gå vidare med Uppsala slott som en av kandidaterna till framtidens konstmuseum.
Oavsett placering av Uppsalas konstmuseum innebär kommunstyrelsens förslag en stor satsning på konsten. Det innebär en dubblering av ytan med möjlighet till större utställningar och en utvecklad pedagogisk verksamhet. Det är en satsning på konst i en omgivande grön parkmiljö alternativt i tät sjudande stadsmiljö. Det är en stor ekonomisk satsning som kommer att innebära minst en dubblering av kommunens kostnader för konstmuseiverksamhet.
Slottet
Uppsala slott är en märkesbyggnad i Uppsala och en viktig del av Uppsalas karaktär. Genom den omgivande parken skapas möjligheter till konstupplevelser under dygnets alla timmar.
Jane Nilsson såg i sin förstudie ”Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun” både för- och nackdelar med Uppsala slott som lokal för konstmuseet. Nilsson konstaterar att lokalerna i slottet idag inte är anpassade för de tekniska och logistiska krav som ett modernt konstmuseum ställer. Det har även nuvarande utredning konstaterat och i kommande förhandlingar kommer krav ställas på att detta ska lösas.
Kaniken
Det har efterfrågats en central placering av konstmuseet i å-nära läge. Kaniken (nuvarande Filmstaden) uppfyller dessa önskemål och har också den fördelen att det ligger nära till exempel Upplandsmuseet, Reginateatern och Museum Gustavianum.  
Ångkvarn och Hugin
Vad gäller kvarteret Ångkvarnen och Hugin skulle det krävas omfattande om- och nybyggnationer. Vi vet av erfarenhet att det blir höga och osäkra kostnader i projekt där man ändrar från industriändamål till kontor och publikt ändamål. Det går att läsa mer om vad som påverkar kostnaderna för till exempel nybyggnationer i utredningsmaterialet på uppsala.se/konstverksamhet.
Slutligen vill vi poängtera att det finns för- och nackdelar med alla utredda alternativ. Kommunstyrelsen har nu beslutat att gå vidare med Slottet och Kaniken och att inleda förhandlingar om ett långsiktigt hyresavtal.
Erik Pelling (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Linda Eskilsson (MP)
Kulturnämndens ordförande och ledamot i kommunstyrelsen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: