Vi vill ha ett nytt och större konstmuseum

Miljöpartiet vill ha ett nytt, större, konstmuseum. Och vi vill att lokalerna ska vara mer tillgängliga än vad de är idag. Därför vill vi att museet ska flytta från Slottet. Linda Eskilsson svarar Staffan Lövgren och Tomas Klang, föreningen Konstens Hus i UNT.

 Staffan Lövgren och Tomas Klang, Konstens Hus, ställer i en insändare frågor kring Miljöpartiets syn på Konstmuseets framtida placering.

Jag vill börja med att vara tydlig. Miljöpartiet vill ha ett nytt, större, konstmuseum. Och vi vill att lokalerna ska vara mer tillgängliga än vad de är idag. Därför vill vi att museet ska flytta från Slottet.
Därför yrkade vi på förslaget att gå vidare med alternativet Kaniken som lokalisering för ett nytt konstmuseum vid måndagens kommunfullmäktige
När det förslaget föll yrkade vi på kommunstyrelsens förslag att lägga in ett museum i kommunens lokalförsörjningsplan utan att ta beslut om den framtida placeringen. Det blev också det förslag som fick stöd från en majoritet av fullmäktige
Detta gjorde vi för att Uppsala behöver ett nytt konstmuseum och för att vi vill göra en satsning på konsten. Vi vill också att fler ska besöka museet.
Förslaget innebär att vi för första gången sätter ner foten och beslutar att vi faktiskt ska ha ett nytt större och utvecklat konstmuseum. Med dubbelt så stora ytor för pedagogisk verksamhet. Utredningarna har varit flera och debatterna långa, men vi har faktiskt inte förrän nu satt ner foten och sagt att vi ska satsa på ett nytt konstmuseum. Nu gör vi det! Och det tycker vi i miljöpartiet är bra. Väldigt bra.
Att få till stånd nya lokaler är däremot en process som tar lite tid. Nu när varken Kaniken eller nybyggnation på Slottet fått tillräckligt politiskt stöd.  Därför tycker vi att det är ok att göra vissa mindre ombyggnationer i konstmuseets befintliga lokaler, till exempel en ramp vid entrén, så att alla lätt kan tas sig in i museet. Men detta ska hållas till just den typen av anpassningar. Och det kommer jag och kulturnämnden att hålla koll på, vilket kan vara bra att veta för den som är konspiratorisk och tror att detta beslut är ett sätt att smyga in en permanentning av konstmuseet på slottet.
Samtidigt som vi tar fram förslag på nya lokaler så kommer vi att utveckla konstmuseets verksamhet. Det är bra, för verksamheten behöver få växa så den är redo att fylla de nya lokalerna när de är på plats. Precis på samma sätt som om vi skulle ha beslutat om att flytta in i Kaniken 2028, då skulle verksamheten behöva växa fram till dess, vilket också utredningarna fram till nu sagt.
Kulturnämnden får nu i uppdrag att ta fram förslag på hur dessa satsningar ska utformas. Och här hoppas jag på en bra diskussion som en bred majoritet av kulturnämnden kan stå bakom. Det är en tydlig ambition från mig.
Linda Eskilsson (MP) kommunalråd och kulturnämndens ordförande

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: