Viktigt spara och värna vårt dricksvatten

Miljöpartiet har drivit på och har Mittenstyret med oss i att Uppsala Vatten AB, UVAB, ska få nya uppdrag från sina ägare, invånarna i Uppsala kommun. Bolaget ska vara en föregångare i resurshushållning, cirkulärt näringsutnyttjande och minskad vattenförbrukning. Ny vatten- och avloppsinfrastruktur ska byggas med nya moderna kretsloppslösningar. Rickard Malmström, kommunalråd Uppsala kommun (MP), Bangt Fladvad, vice ordförande Uppsala Vatten AB (MP) och Helena Nordström Källström, ledamot Uppsala kommunfullmäktige (MP) skriver med anledning av debatten kring vattentaxan i UNT (nov 2019)

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige har vi varit bortskämda med bra tillgång till både grundvatten och sjövatten. Det är den historiska förklaringen till att vi svenskar använder rikligt med dricksvatten till mycket annat än att dricka det. En Uppsalabo förbrukar idag i genomsnitt 140 liter vatten per person och dag.

Glädjande nog har förbrukningen minskat de senaste åren – mycket beroende på vattensnålare toaletter och tvättmaskiner och annan teknikutveckling. Det är en positiv utveckling som måste fortsätta i högre takt. Det handlar både om teknik och beteendeförändringar.

Miljöpartiet skulle önska att även priset på vatten skulle kunna användas för att styra konsumtionen, dvs att en större del av taxan ska utgå ifrån hur mycket vi använder. Vi förespråkar gärna ekonomiska styrmedel för att minska miljöskadlig konsumtion och värna våra naturresurser. Koldioxidskatten och flygskatten är framgångsrika styrmedel som har minskat klimatutsläppen. Kemikalieskatten på viss elektronik med syfte att minska spridningen av farliga flamskyddsmedel i våra vattendrag är ett annat exempel på styrmedel vi drivit.

Men Miljöpartiet är ett parti som lyssnar på fakta och vetenskap, även när det går emot vår intuition och det vi tror gäller. Vi har förstått att priset på vatten är alltför lågt för att ha en styrande effekt på konsumtionen. Vi behöver jobba på andra sätt för att minska Uppsalabornas konsumtion. Vårt mål är att förbrukningen i ett första steg bör minska med 30 procent till 100 liter/person/dag. Det handlar dels om att hushålla med rent vatten, dels om att minska kostnaderna för att rena vatten.

Miljöpartiet har därför drivit på och har Mittenstyret med oss i att Uppsala Vatten AB, UVAB. ska få nya uppdrag från sina ägare, invånarna i Uppsala kommun. Bolaget ska vara en föregångare i resurshushållning, cirkulärt näringsutnyttjande och minskad vattenförbrukning. Ny vatten- och avloppsinfrastruktur ska byggas med nya moderna kretsloppslösningar.

Det nya taxesystemet som en enad bolagsstyrelse i UVAB ställt sig bakom, och som nu klubbats av kommunfullmäktige, kommer att leda till flera bra, och positiva, förändringar. Bland annat kommer de som ansvarar för hårdgjorda ytor som leder till dagvatten som behöver tas om hand betala för det. Vi tycker också det är bra att den nya taxan är mer rättvis, det blir lite billigare för de som bor i flerfamiljshus (där de flesta pensionärer med låga inkomster bor) och lite dyrare för de som bor i enfamiljshus.
 
Miljöpartiet vill också se ett starkare skydd av vårt dricksvatten. De senaste årens heta, torra somrar som lett till vattenbrist i stora delar av landet och förekomsten av farliga kemikalier som PFAS/PFOS i vattentäkter och vattendrag är några tydliga tecken på att skyddet av våra dricksvattentäkter måste uppgraderas.

För Uppsalas del gäller det både det vatten vi tar från sjön Tämnaren och annat vatten som vi renar genom åsen. Vi vill att dricksvatten ska pekas ut som ett riksintresse och att dricksvattentäkter ska väga tyngre än andra riksintressen vid konflikt.

Rickard Malmström, kommunalråd Uppsala kommun (MP)
Bangt Fladvad, vice ordförande Uppsala Vatten AB (MP)
Helena Nordström Källström, ledamot Uppsala kommunfullmäktige (MP)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: