Vindkraft i Uppvidinge Kommun

En ansvarsfull utbyggnad

Miljöpartiet i Uppvidinge är positivt till vindkraft och kan konstatera att Uppvidinge kommun har bland de bästa lägena för vindkraftsetablering i hela länet. Stora områden är utpekade som lämpliga och möjliga för vindkraft. Detta ställer extra stora krav på hur och var utbyggnaden görs. Miljöpartiet i Uppvidinge har varit drivande att kräva större hänsyn till boende och naturintressen. Vi vill även fortsatt verka för en ansvarsfull utbyggnad här i Uppvidinge.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: