Valmanifest till
EU-valet 2024

Vi är Miljöpartiet de gröna

Vi kämpar för en fredlig värld där alla kan leva ett bra liv utan att försämra villkoren för andra. Vi är en röst för de som inte kan göra sina röster hörda. Allt vi gör bygger på solidaritet i ord och handling:

Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
Solidaritet med kommande generationer
Solidaritet med världens alla människor

Det är mycket i vår omvärld som hotar vår framtid. Klimatförändringarna påverkar redan människors liv överallt, med torka, skyfall och extremväder. Miljontals människor tvingas fly på grund av krig och konflikter i vår omedelbara närhet och runtom i världen. Högerextrema rörelser försöker nedmontera mycket av det vi uppnått för jämställdheten, demokratin, toleransen och lika rättigheter för alla.

EU grundades som ett fredsprojekt och ska fortsätta vara världens friaste plats, en plats där medmänskligheten, jämlikheten och demokratin omfattar alla. Här ska den gröna omställningen till ett hållbart samhälle drivas av människor, för människor. Tillsammans skapar vi ett EU byggt på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Ett solidariskt EU för alla.

Miljöpartiet de gröna har viljan att göra vad som krävs. Vi förstår att klimaträttvisa och social rättvisa är två sidor av samma mynt. Vi ser att det är de med lägst inkomster som står för notan och de rikaste som vinner på klimatkrisens framfart. Vi är övertygade om att det behövs mer samarbete mellan länder för att lösa gränsöverskridande problem. EU:s roll är viktigare än någonsin och EU har stor makt och möjlighet att påverka i rätt riktning. En värld i gungning behöver ett stabilt, grönt och rättvist EU.

Vi vill kunna säga att vi gjorde allt vi kunde för att tillsammans påverka framtiden till det bättre. Vi står inför stora och svåra hot som kräver handling, beslutsamhet och framtidstro. Vi vet att det går att bromsa klimatförändringarna, hejda miljöförstöringen och stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Vi gröna måste bli fler för att kunna göra mer. Vi behöver dig i kampen för en bättre framtid och ett bättre EU. Ett EU där naturen sätter ramarna och ekonomin används som ett verktyg för att uppnå ett rättvist och jämställt samhälle. Tillsammans kan vi rädda demokratin, stärka klimatet och skydda naturen. Tillsammans kan vi bygga ett grönt, modernt EU för framtiden. Ett hållbart samhälle formar vi tillsammans.

Vi går därför till val på: