GRÖNA REFLEKTIONER

Välkommen till Gröna Reflektioner!

Hej alla MP-medlemmar och andra intresserade!

Här delar vi med oss om våra tankar och upplevelser inom politiken. Det är fantastiskt intressant och otroligt engagerande att få vara med om att forma Vänersborg (om än mycket lite…). Vi uppdaterar här när vi har något vi vill reflektera över. Så kolla in här lite då och då.

2023-01-26

Idag var jag på mitt första möte i samhällsbyggnadsnämnden. En intressant presentation var om förväntat resultat för samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) inom det 3:e inriktningsmålet från vår Mål och resursplan (MRP) ”Vänersborg är en ekologiskt håll-bar kommun med minskad klimatpåverkan” där förvaltningen själv vill föreslå att ”Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter ska uppgå till 60 % enligt den nationella livsmedelsstrategi” ! (Visserligen inte i år, men till senare) – Ett mål som är skarpare än MPs egna! Fantastiskt!

I diskussionen som följde i nämnden blev det dock tydligt att det kan uppfattas lite komplicerat med ”ekologiskt”, ”närodlat”, ”klimatpåverkan” och ”biologisk mångfalt” särskilt om man skall ta hänsyn till budget och kostnader. Här behöver hela nämnden helt klart diskutera mer och lära sig de olika aspekterna för att till sist kunna fatta bra beslut! – fortsättning följer…

 

Energiska politiker!
Intressanta diskussioner har börjat florera bland politiker i Vänersborg! MP var det enda partiet som gick till val på att arbeta för att Vänersborg skulle undersöka möjligheten att bilda ett eget energibolag. Ingen av de andra partierna så mycket som sa ett ”knyst” om detta i sina valmanifest.
Vi insåg för länge sedan att ett eget energibolag i kommunen skulle ge många positiva effekter, såsom:
– producera den energi som kommunen förbrukar,
– lagra energi för att använda när kommunen behöver,
– sälja överskottsel till andra,
– bli mindre sårbara för energiavbrott från de stora energibolagen,
– bli mindre sårbara över energimarknadens priser/kostnader,
och framförallt bli mer rustade för extraordinära händelser såsom sabotage, klimatrelaterade väderhändelser, energikriser med mera.

Äntligen!

Vänersborg 2023-10-23
Annika Repo Wallman