Jonas blogg

Välkommen till Jonas blogg!

Hej alla MP-medlemmar och andra intresserade!

Jag tänkte jag skulle dela mina tankar och upplevelser inom politiken. Det är fantastiskt intressant och otroligt engagerande att få vara med om att forma Vänersborg (om än mycket lite…). Jag kanske inte uppdaterar varje dag, men förhoppningsvis tillräckligt ofta för att någon skall orka kolla in då och då. vi ses!

2023-01-26

Idag var jag på mitt första möte i samhällsbyggnadsnämnden. En intressant presentation var om förväntat resultat för samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) inom det 3:e inriktningsmålet från vår Mål och resursplan (MRP) ”Vänersborg är en ekologiskt håll-bar kommun med minskad klimatpåverkan” där förvaltningen själv vill föreslå att ”Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter ska uppgå till 60 % enligt den nationella livsmedelsstrategi” ! (Visserligen inte i år, men till senare) – Ett mål som är skarpare än MPs egna! Fantastiskt!

I diskussionen som följde i nämnden blev det dock tydligt att det kan uppfattas lite komplicerat med ”ekologiskt”, ”närodlat”, ”klimatpåverkan” och ”biologisk mångfalt” särskilt om man skall ta hänsyn till budget och kostnader. Här behöver hela nämnden helt klart diskutera mer och lära sig de olika aspekterna för att till sist kunna fatta bra beslut! – fortsättning följer…