Arbete

En bra arbetsmiljö och mer tid för annat än bara arbete, tror vi är viktiga faktorer för att fler ska orka jobba fram till 65 i vårdyrkena. Den höga ungdomsarbetslösheten är ett slöseri med mänskliga resurser och måste bekämpas.

Miljöpartiet de gröna vill att alla ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid. Vi vill också att personal anställd i kommunen ska kunna avstå löneökning i utbyte mot förkortad arbetstid. Inom de kommunala vårdområdena är det många som inte orkar arbeta fram till 65-årsdagen, därför är en arbetstidsförkortning till 35 timmarsvecka en viktig insats. Vi vill också ta bort delade turer.

Det behövs fler händer inom äldreomsorgen. Idag hinner personalen med långtifrån allt som de och de boende skulle vilja. Miljöpartiet de gröna kommer att fortsätta driva frågan om en fortsatt och förstärkt satsning på yrkesklivet, där människor med försörjningsstöd erbjuds en chans att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som de, inom t ex äldrevården, kan bidra med det lilla extra som ofta inte hinns med, som promenader, samtal och personliga intressen.

Ungdomsarbetslösheten är i Vänersborg, liksom i resten av landet, hög. Detta har lett till att många unga står utan jobb, utan självförtroende och utanför a-kassa och socialförsäkringssystem. Yrkesklivet är en modell som sparar pengar åt kommunen samtidigt som, framför allt unga, kommer i arbete och känner sig behövda. Hittills har Yrkesklivet visat goda resultat med egenföretagande och fler i jobb. Miljöpartiet kommer att arbeta för att verksamheten permanentas och utökas.

Miljöpartiet de gröna vill verka för arbetsmarknadsprojekt, som sedan kan leda till egenföretagande. T ex kan ett kooperativ skapas för att renovera, återställa och driva verksamhet på Villa Björkås.

 

Nyheter på Arbete

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter