Bygga och bo

Bygga och bo

Vänersborg är en vacker och inbjudande stad med fina miljöer att bo och verka i. Med utbyggt dubbelspår till Göteborg har vi storstadsregionens arbetsmarknad, studiemöjligheter, kultur- och nöjesutbud inom räckhåll. Vi måste bli bättre på att attrahera nya invånare till staden.
Miljöpartiet vill att Vänersborg ska satsa på energisnåla hus och en förtätninng av staden med väl utbyggd tillgång till cykel-, gång- och kollektivtrafik.

Vi kommer att verka för en samhällsbyggnad där det långsiktiga hållbarhetsperspektivet alltid är närvarande. Nybyggnation ska i första hand ske på mark som redan tagits i anspråk. Vi vill se en varsam förtätning av staden, vilket ökar förutsättningarna för en levande stad och för väl fungerande cykel- och kollektivtrafik.

Bostäder ska vara energisnåla både att bygga och att bo och leva i, därför måste nybyggnation ske så att möjligheten att resa kollektivt eller med cykel främjas. Vi vill också göra framtidens byggande mer klimatsmart, genom att i större utsträckning bygga i trä istället för betong.

 

Nyheter på Bygga och bo

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter