Kommunikationer

Kommunikationer

Fler och bättre cykelvägar och mer kollektivtrafik.
Våra transporter står för en tredjedel av alla koldioxidutsläpp och här finns många enkla kilon att kapa genom att låta bilen stå och istället ta bussen, tåget eller cykeln. Förutom klimatet, så blir också folkhälsan en vinnare om vi rör oss mer!

För att möta behoven på en mera rörlig arbetsmarknad och för att göra det lättare att bo på landsbygden och resa klimatsmart, vill vi se en förstärkning av kollektivtrafiken och vi kommer att verka för att tåget i framtiden ska stanna i Brålanda.

När vi bebygger nya områden eller genomför genomgripande förändringar av staden, måste detta ske med kollektiv-, cykel- och gångtrafik i fokus. Alla ska ha nära till bussen! 

Nästa stora kliv för en klimatvänligare fordonsflotta är fler elbilar och laddhybrider. Men utan ett väl utbyggt nät av laddstolpar, blir elbilen en osäker investering. Vi kommer att jobba för en snar utbyggnad på strategiska platser i kommunen.

 

Nyheter på Kommunikationer

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter