Klimat och Miljö

Lyssna

Att kommunens interna strategiska miljöarbete startas och att kommunala beslut föregås av en miljöanalys.
Öka andelen ekologisk och närproducerad mat i kommunens verksamheter. Minska matsvinnet.
Sortera ut matavfall och använda till biogas - öka användningen av den lokalt producerade gasen.
Energieffektivisera och använda 100% förnybart producerad energi.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: