Kultur och fritid

Lyssna

Ett allaktivitetshus för att skapa en ”gränsöverskridande mötesplats” och ge möjligheter för att utveckla bibliotekets verksamheter och att rusta upp friluftsbadplatserna vid sjöar och åar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: