Klimat och Miljö

Klimat och Miljö

Att kommunens interna strategiska miljöarbete startas och att kommunala beslut föregås av en miljöanalys.
Öka andelen ekologisk och närproducerad mat i kommunens verksamheter. Minska matsvinnet.
Sortera ut matavfall och använda till biogas – öka användningen av den lokalt producerade gasen.
Energieffektivisera och använda 100% förnybart producerad energi.

Nyheter på Klimat och miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter