Klimatet – vår största utmaning

Klimatet – vår största utmaning

Ingmar Larsson, Joakim Claesson och Östen Hallenbert mottar Miljöpartiet i Vårgårdas miljöpris av Helen Persgren.


 

Sammandrag av motivering till priset:

Genom att ha mod att göra en stor invenstering i biogasbussar har Vårgårda Buss bidragit till miljövänligare transporter och att därigenom bli en stor biogaskund har de dessutom starkt bidragit till att Vårgårda fått biogastankställe och lokal biogasproduktion.

 

Nyheter på Klimatet – vår största utmaning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter