Så säkrar vi en rättvis omställning för landsbygderna

Så säkrar vi en rättvis omställning för landsbygderna

Utrikespolitik hett diskussionsämne på Miljöpartiets länsårsmöte


Miljöpartiet i Västernorrlands årsmöte i Ånge söndagen 22 mars gästades av Valter Mutt, ledamot i utrikesutskottet och utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet i riksdagen.

Det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien har varit omdiskuterat och Valter Mutt var tidigt en tydlig förespråkare mot mot en förlängning. Vilket också blev slutresultatet.

  • Det var helt rätt att säga upp det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien. Nu pågår en utredning för reglerna för vapenexporten, där miljöpartiets utgångspunkt är att förbjuda vapenexport till diktaturer. Det är hög tid att vapenexporten kommer upp på den politiska agendan, säger Valter Mutt, utrikesutskottet (MP).

På en stor FN-konferens i höst kommer globala hållbarhetsmål att fastställas. Just nu pågår förhandlingar om innehållet, där arbetet mot både fattigdom och klimatförändringar ligger högt på dagordningen.

  • Mycket positivt att cirkulär ekonomi, kretsloppsekonomi, nu håller på att bli ett etablerat begrepp inom FN.  Det finns en ökad medvetenhet om att vi måste hantera våra naturresurser klokt och att alla stater måste ta ansvar, säger Valter Mutt.

Miljöpartiets årsmöte hölls i Ånge, där lokalavdelningen har en speciell period framför sig då man halkade ut ur kommunfullmäktige efter valet 2014.

  • Vi är taggade inför de kommande åren och ser fram emot valet 2018. Vi hoppas kunna driva viktiga frågor för en lokalt hållbar utveckling i Ånge även utanför kommunfullmäktige, säger Roger Sundin, språkrör för MP Ånge.

På årsmötet utsågs en ny länsledningsgrupp med en ny sammankallande, Brita Wessinger, Sollefteå. Brita är 61 år, bibliotekarie och egenföretagare, ledamot i Sollefteå kommunfullmäktige samt sen årsskiftet ordförande för länsmuseet Murberget.

  • Jag är hedrad och glad över förtroendet och det känns bra med den nya ledningsgruppen med både erfarenhet och nytillskott. Vi har nästan fördubblat vårt medlemsantal sedan förra valet och vi har många viktiga frågor att jobba för, inte minst infrastruktur, säger Brita Wessinger, nyvald sammankallande i MP Västernorland.

Till länsspråkrör valdes Amanda Lind, kommunalråd i Härnösand, och Angel Villaverde, gruppledare för MP Sundsvall. Övriga ordinarie i länsledningsgruppen är Anna Carlemalm, Kramfors, Björn Carpelan, Örnsköldsvik, Folke Nyström, Timrå och Roger Sundin, Ånge.

Ersättare i länsledningsgruppen är Margareta Alton, Sollefteå, Benny Magnusson, Härnösand, Wiltrud Daniels och Johanna Thurdin, Härnösand, Olof Dahlberg, Örnsköldsvik, Staffan Rydblom, Timrå, och Laila Sundin, Ånge.

 

Kontakt:

Valter Mutt, utrikespolitisk talesperson, 070-8183363

Brita Wessinger, sammankallande MP Västernorrland, 073-0734948

Amanda Lind, språkrör MP Västernorrland, 073-4604695

Angel Villaverde, språkrör MP Västernorrland, 070-1904485

Roger Sundin, språkrör MP Ånge, 070-2657454

https://www.st.nu/2022-02-06/sa-sakrar-vi-en-rattvis-omstallning-for-landsbygderna

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter