Krafttag för kollektivtrafiken

Tåget ska gå som tåget!

Miljöpartiet Västmanland och Miljöpartiet Västerås vill tillsammans prioritera en tillgänglig och fungerande kollektivtrafik.

“Fungerande bussar och tåg är både miljösmart och viktigt för regionens utveckling och Västmanlänningarnas vardag. Ett bra samarbete mellan stat, region och kommun är avgörande, därför har vi från MP Västmanland och vår största avdelning MP Västerås tagit fram en gemensam politik inför kommande mandatperiod.” säger Marléne Tamlin (MP), som toppkandidat till riksdagen och regionfullmäktige.

Anna Thunell, Marléne Tamlin och Peter Ristikartano i samtal på Västerås tågstation.

En åtgärd Miljöpartiet föreslår är att skatteväxla hela kollektivtrafiken från Västerås till regionen, för att tydliggöra ansvaret som idag är delat mellan Västerås och regionen.

“Ett problem som varit tydligt den här mandatperioden är att det är för många kockar i samma soppa. Ett tydligt sammanhållet ansvar på Regionen skulle gynna både Västeråsarna och Västmanland som helhet.” säger Anna Thunell (MP), kommunalråd och toppkandidat till Västerås kommunfullmäktige.

Miljöpartiet vill dessutom göra om biljettsystemet för att bättre passa nya resandemönster efter pandemin.  Det ska vara både billigare och flexiblare att resa kollektivt.

“Vi har sneglat på den biljettmodell de har i tex Jönköping, med bland annat flexbiljetter och utökad övergångstid, som ett alternativ till månadskort för deltidspendlare och ofta-åkare. Det är en flexibel och modern variant som bland annat fyller den funktion fyrtiokortet nog hade för många.” säger Peter Ristikartano (MP), toppkandidat till regionfullmäktige.

Dessutom vill Miljöpartiet skapa busskörfiler och utöka flex- och servicelinjens öppettider. Detta kommer gynna både äldre och personer med funktionsnedsättningar.

“Bussarna måste få utrymme, både på vägarna och i tidtabellerna. Genom att skapa bussfiler ökas framkomligheten både för bussen men även andra trafikslag. Bussfiler är också ett första steg mot att kunna införa så kallade BRT-bussar, det vill säga spårvagnsliknande bussar, i Västerås.” säger Anna Thunell.

Utöver trafiken inom länet vill Miljöpartiet också ta ett helhetsgrepp tillsammans med omvärlden.

“Vi vill ha samma flexibla och förmånliga biljettsystem även på tågen till övriga Mälardalen. Dessutom måste vi lägga kraft och resurser på att säkra att tågen faktiskt går – och kommer fram – i tid! Man ska kunna lita på att tåget går som tåget.” säger Peter Ristikartano

”Ja, och här måste staten möta upp regionens och stadens satsningar. Miljöpartiet vill både rusta upp järnvägen i hela landet och bygga nya stambanor för höghastighetståg. Sträckan Stockholm-Oslo, via Västerås, är en högprioriterad sträcka för oss.” säger Marléne Tamlin.

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter