Trygghet när du föder barn

Låt den födande få lära känna sin barnmorska!

Miljöpartiet de gröna vill skapa en sammanhållen vårdkedja där det finns ett team av barnmorskor som den födande känner till. Därför har vi lämnat in ett medborgarförslag till regionen om detta. 

Region Västmanland, som leds av S, C och L, har för närvarande en rutin att skicka den födande fram och tillbaka mellan olika enheter: barnmorskemottagning, förlossning och efterkontroll samt utvärdering på barnmorskemottagning. Vid övergång till ny enhet eller vid skiftbyte på förlossningen så möter den födande ny personal vilket försvårar relationsbyggande samt gör det svårare att dra lärdomar från det som har skett.

Miljöpartiet de gröna vill istället skapa en (1) sammanhållen vårdkedja där det finns för den födande känt team av barnmorskor, t ex enligt modellen caseload midwifery som används i Karolinska Huddinge och som har goda resultat även från Storbritannien, Danmark och Australien. Teamet följer den födande genom hela graviditeten, förlossningen och eftervården. Ett känt team ger en mer personlig relation och skapar tillit, den ger en bättre förlossningsupplevelse samt minskar risken för komplikationer.

Marléne Tamlin, (MP), som kandiderar till regionfullmäktige: ”Alla har rätt att känna sig trygga och lyssnade till inför, under och efter en förlossning. Att varje födande ges möjlighet ha en kontinuerlig kontakt genom hela kedjan ökar chansen till en positiv förlossningsupplevelse och en bra start för ett nytt liv.”

Peter Ristikartano, (MP), kandidat till regionfullmäktige: ”Graviditet och förlossning är bland det största man kan vara med om. Vi har lämnat in ett medborgarinitiativ till Region Västmanland för att få till en sammanhållen vårdkedja där det finns ett team av barnmorskor som den födande känner till. Alla födande, deras partners och barn är värda en positiv förlossningsupplevelse!

 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter