Rödgrön Lednings budget för Västra Götalandsregionen är här!

Efter valet 2022 har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans enats om att bilda en RödGrön Ledning för Västra Götalandsregionen. Partierna har en gemensam politisk plattform med ett antal prioriterade områden. Detta innebär ett antal justeringar i den budget som regionfullmäktige antog i juni 2022.

Efter valet 2022 så har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans enats om att bilda en RödGrön Ledning för Västra Götalandsregionen.

Vi har gemensamma värderingar i en orolig tid. Samarbetet präglas av framtidstro, optimism och en feministisk regionpolitik. Tillsammans kommer RödGrön Ledning arbeta för att utveckla Västra Götalandsregionen i en hållbar riktning för såväl människor, klimat och ekonomi och sträva efter breda överenskommelser för ett stabilt styre.

Läs tilläggsbudgeten här.

Relaterade nyheter

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Västmanland, 23 mars 2023

Hej Markus, ny distriksordförande!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter