Skolan

Sveriges skolor och barn- och ungdomars utbildningsnivå har tappat sina tidigare toppositioner från förr i de senaste Pisa-mätningarna. Vi i Miljöpartiet tror främst att det handlar om pressade lärare och för få vuxna i skolan. För att Vaxholms skol- och förskolepersonal ska kunna fortsätta ge våra barn goda förutsättningar till en trygg och sund uppväxtmiljö, samt en utbildning i toppklass, arbetar vi för att:

  • Alla barn ska bli sedda och få det stöd de behöver för att kunna tillgodogöra sig ny kunskap och utvecklas i sin egen takt. 
  • Skapa utrymme för fler vuxna i skolan, som fritidspedagoger, bibliotekarier, kuratorer och skolpsykologer. Denna grupp har kraftigt minskat de senaste tio åren, som ett sätt att minska skolans personalkostnader. Ökar vuxentätheten får lärarna mer tid att förbereda och leda undervisningen.
  • Fritidsgruppernas storlek ska vara anpassade till lokaler och antalet fritidspedagoger. Alla barn ska bli sedda och det ska finnas utrymme för barns olika behov av lek, stillhet och vuxenstöd. 
  • Kommunens skolor och förskolor ska bli giftfria. Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier och tillbringar stor del av sin tid i skolans och förskolans lokaler.
  • Utökade öppettider för Storstugan och fritidsgårdarna på Resarö och Rindö, helst öppet varje dag, och bemannad med kommunal personal.
  • Tillgängliggör Kulturskolan för fler elever genom minskade terminskostnader och utökat ämnesutbud.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: