Boende

Vaxholms kommun måste planera för en bostadsmarknad som motsvarar de önskemål och behov som finns bland de boende i kommunen. Vi behöver ett större utbud av olika typer av bostäder, inte minst hyresrätter för ungdomar och seniorer.

 

  • Kommunen ska återta ansvaret för tillgången till hyresrätter genom ett kommunalt bostadsbolag eller i samverkan med fastighetsägare och byggentreprenörer. Nya bostadshus ska byggas med eget kapital, privata nyinvesteringar och en rimlig belåning av fastigheterna. Staden ska kunna förmedla delar av de lediga hyresrätterna, bland annat för sociala behov. 
  • Vid upphandlingar av om- och nybyggnationer ska särskilda krav ställas på hållbarhet och energieffektivitet.
  • Miljöpartiet vill att Vaxholm ska växa i takt med regionen för att människor med olika bakgrund och i olika åldrar ska kunna bo på ön. Men innan nya stora exploateringsplaner diskuteras måste vi se över infrastrukturen, främst trafik- och vatten- och avloppslösningar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: