Demokrati, mångfald och inflytande

Viktiga beslut ska inte fattas över huvudet på Vaxholmsborna. Alla ska kunna delta i det demokratiska samtalet, också mellan valen.

  • Vaxholm ska vara en öppen kommun och kunna ge en fristad åt människor på flykt från krigsdrabbade länder. Vaxholm ska ta ansvar i samma utsträckning som andra delar av regionen och landet.
  • Nya riktlinjer behöver skapas för korttidsboenden med ett tydligt barnperspektiv, så att barnfamiljer får möjlighet att stanna kvar i kommunen längre än tvåårsregeln medger, vilket skulle minska stressen för både förvaltningspersonal och boende. Ett arbete MP drivit på i Socialnämnden utan att ha fått gehör hittills.
  • De ideella organisationerna och föreningarna som aktivt verkar för integration och delaktighet mellan våra nya och gamla medborgare ska få utökat stöd.
  • Medborgardialoger ska vara en naturlig del av stora, övergripande beslutsprocesser. Det är ett viktigt redskap för att säkerställa att beslut fattas i samråd med Vaxholmsborna. Vi vill långsiktigt utveckla det här arbetet på samma sätt som gjorts i andra kommuner och ge människor möjlighet att tidigt komma in i viktiga frågor.
  • Eftersom vår ambition är att bli en av Sveriges mest hållbara kommuner, är tjänster som konsument-, klimat- och energirådgivning för oss en självklar service. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: