Skärgårds- och kollektivtrafik, cykel- och gångbanor

Det ska vara enkelt att ta sig fram utan bil i Vaxholm!

  • Vi vill förbättra och utöka kollektivtrafiken, både buss- och båttrafik. 
  • Båttrafiken måste anpassas med anslutningar i Vaxholm för busspendling morgon och eftermiddag/kväll.
  • Möjlighet att båtpendla ska finnas året runt. 
  • Gemensamt SL/Waxholmsbåt-kort måste införas snarast. 
  • Båtarna som pendlar ska gå direkt till ett par platser i Stockholm, t ex Frihamnen och Slussen. Det ska vara fritt att ta med cyklar på båten. 
  • Större och fler parkeringar med anslutning till buss och båt  i Vaxholm och även på berörda öar.
  • Bättre tvärförbindelser och en tur till mot Bogesund, så att det blir två timmar mellan turerna i stället för tre. Bogesundslandet skulle då bättre kunna utnyttjas av Vaxholmsbor a för utflykter.
  • Flera gång- och cykelbanor ska anläggas i kommunen samt fler cykelparkeringar i centrum. Resarö och Bogesund bör särskilt prioriteras.  När Bogesund blev naturreservat avtalades om dispens gällande cykelväg med Statens fastighetsverk, som är mycket positiva till att icke bilburen tillgänglighet ökar. 
  • Infarten till Vaxholm med bil skall vara välkomnande och intressant. Nya Engarn kan bli ett tillfälligt stopp och informationsplats. 
  • Under högsäsong bör en mindre (och gratis) matarbuss transportera turister till och från Engarn.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: