Kultur, fritid och idrott

Miljöpartiet vill satsa mer på hälsofrämjande breddidrott, fritid och kultur, framför allt för unga och äldre. Alla ska kunna delta, jämställt och på lika villkor.

  • Rusta upp utomhusgymmet på Eriksö och skapa en liknande anläggning på Resarö.
  • Utökade öppettider för fritidsgården för unga i centrum, helst öppet varje dag, och på sikt ett kulturhus.
  • Tillgängliggör Kulturskolan för fler elever genom minskade terminskostnader och utökat ämnesutbud. 
  • Ökat kulturutbyte mellan kommunerna och vänorter i andra länder.
  • Bevara Vaxholms karaktär som skärgårdsstad och dess bebyggelsekultur.
  • Ytterligare ett kolonilottsområde bör anläggas i Vaxholm för att gynna kretsloppssamhället och svara på det behov som finns (30 personer står just nu i kö i väntan på kolonilott).
  • Turismen kan främjas vintertid genom aktiviteter på Bogesund som t ex slottsarrangemang.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: