Satsa mer på barnen

Barn och ungdomar är det viktigaste vi har. Därför vill vi satsa mer på att öka kvaliteten i barnomsorg och utbildning. Vi vill ha mindre barngrupper i förskolan. Vi kräver att skolan har tillräckliga resurser för att alla elever ska kunna lära det de behöver.

Miljöpartiet vill

  • Barngrupperna i förskolan ska bli mindre
  • Andelen av resurserna som läggs på undervisning ska öka
  • Samverkan mellan skolor för att motverka segregation
  • Alla barn- och ungdomsverksamheter som får stöd av kommunen ska arbeta aktivt med frågor om jämställdhet, diskriminering och hållbar utveckling

Sedda barn blir trygga barn. Därför vill vi sträva efter mindre barngrupper i förskolan. Resurserna till både grundskolan och gymnasieskolan ska räcka till, så att alla elever får möjligheter att utvecklas socialt och kunskapsmässigt. Fler speciallärare behövs och en större satsning på svenska som andraspråk. Skolan behöver också erbjuda ytterligare stimulans till elever som lätt når de uppsatta målen. Fler vuxna i skolan, i olika roller, skapar mer trygghet och arbetsro. Både skolan och andra ungdomsverksamheter ska vara fria från mobbning och erbjuda goda exempel på hur ett jämställt, rättvist och hållbart samhälle ser ut. Bra skolmat är betydelsefullt för elevernas prestationer, liksom miljön där maten serveras. Näringsrik och god skolmat är en investering i barnens hälsa och utbildning. Vi vill även ytterligare stärka kulturen i skolan.

Positiva intryck och upplevelser i och utanför skolan skapar glada och trygga barn – barn som växer upp och blir kreativa och ansvarsfulla vuxna. Ungdomarna ska kunna förbereda sig för framtiden genom en bra utbildning som förenar teori och praktik. I samarbete ska näringsliv, föreningar och skolan hjälpa ungdomarna att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: