Budgeten för 2024 i Växjö kommun presenterad

En budget för en trygg och hållbar framtid

Idag har styret för Växjö kommun presenterat budgeten för nästa år. Den innehåller satsningar på frukt till skolbarn, busskort till elever på högstadiet & Gymnasiet, Upprustning av utemiljöer på äldreboende, mm.

Alla Växjös kommunala grundskoleelever kommer att erbjudas frukt varje dag!
– Skolans uppdrag handlar inte enbart om undervisning utan även om att se till att våra elever får näringsrik kost. När vi serverar frukt varje dag bidrar det till att höja elevernas näringsintag och gynnar därmed elevernas möjlighet till att nå de uppsatta kunskapsmålen, säger Magnus P. Wåhlin (MP), kommunalråd.
Från och med nästa år kommer Växjös kommunala grundskolor att servera frukt till alla elever, varje dag. Detta uppdrag är en del av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag i Växjö kommun för 2024.

Förra årets sommarlovsresekort blev en succé för Växjö kommuns gymnasieungdomar. Nu har Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och bestämt att erbjudandet om sommarlovsresekort ska utökas så att även elever i årskurs 7, 8 och anpassad skola kan ta del av kortet.
– För klimatets skull behöver fler resor ske med cykel eller kollektivtrafik och färre resor med bil. Genom att introducera kollektivtrafiken i unga år ökar detr chanserna till mer kollektivt resande i vuxen ålder. Att fler ungdomar nu får möjlighet att resa med kollektivtrafiken i sommar är bra för klimatet och för alla Växjöbor, säger @MMagnus P. Wåhlin (MP), kommunalråd.
Sommarlovsresekortet innebär att ungdomar kan resa fritt med kollektivtrafiken under sommarlovet, för att ta sig till aktiviteter, mötesplatser, nöjen eller sommarjobb.

Utemiljöerna vid flera kommunala särskilda boenden i Växjö kommun är i behov av upprustning. Miljöpartiet, Socialdemokraternas och Vänsterpartiet föreslår nu att upprustningsarbetet påbörjas nästa år.
Växjö kommun är Europas grönaste stad och ju mer gröna inslag vi kan få till, desto bättre för våra invånare. Vi vet att det är positivt för hälsan att visats utomhus och våra äldre mår bättre av att ha en attraktiv utemiljö som höjer livskvaliteten, säger Magnus P. Wåhlin (MP), kommunalråd.

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter