Fler bostäder och mindre segregation

Lyssna

Miljöpartiet och den övriga blågröna majoriteten i Växjö kommun är överens om en ny bostadspolitik. Den innebär att vi under resten av mandatperioden ska bygga 3 000 nya bostäder i Växjö. Vi minskar segregationen genom att stoppa ombildningar till bostadsrätter i områden som redan domineras av ägda bostäder. Dessutom blir det möjligt för Växjöbostäder att bygga bostadsrätter i områden som domineras av hyresrätter. Vi ska också ligga i topp när det gäller energi och miljö i byggandet.

Den bostadspolitiska överenskommelsen innehåller sex punkter, som kan sammanfattas så här:

1. Vi ska bygga 3000 nya bostäder fram till 2019. Växjö ska vara ledande i landet i utbyggnadstakt, miljöambitioner och kvalitet i boendet både för stora och små plånböcker. Vi ska också se till att vi har allmännyttiga bostadsföretag med ekonomiska muskler och kvalitet att bidra i utvecklingen av Växjö – inte minst utifrån ett bostadssocialt perspektiv.
2 Kommunen ska nu också kunna bygga bostadsrätter i områden som behöver fler blandade upplåtelseformer, till exempel Araby.  Samtidigt kommer kommunen inte att initiera fler ombildningar till bostadsrätter i områden där bostadsrätter redan är en dominerande. Kommunen ska dock försöka göra ombildningar i områden som domineras av hyresrätter.
3 Bostadspolitiken ska öka möjligheterna att välja boende i staden, i de mindre orterna och på landsbygden.  Det ska finnas villatomter i staden som motsvarar behovet. Kommunens planberedskap skall vara fortsatt hög och innebära att det skall finnas detaljplaner för 4000 nya bostäder.
4. Växjö ska fortsätta ligga i framkant för energisnål byggnation, låga kostnader och hög träandel i enlighet med träbyggnadsstrategin.
5. Växjö ska arbeta opinionsbildande nationellt och internationellt för ett hållbart byggande därför att det lockar investerare, utvecklar kvaliteten och är en del i vårt övergripande miljöarbete – det vi kallar Europas grönaste stad.
6. Växjö kommun ska vara aktiv på bostadsmarknaden och såväl bygga som sälja bostäder. Målet är att komma ner till en ägarandel som motsvarar genomsnittet för Sverige under mandatperioden. Kommunen vill få in seriösa, långsiktiga, lokala och nationella ägare som kan utveckla och förvalta bostäder i Växjö. Merparten av intäkterna ska öka bolagens finansiella styrka.

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: