MP vill medverka till Växjö bogemenskap

På Smålandspostens debattsida den 16 januari frågar styrelsen för Växjö bogemenskap vad de olika partierna i Växjö kommer göra för att förverkliga idén om bogemenskap? Här kommer Miljöpartiets svar.

Miljöpartiet vill premiera mångfald, vilket minskar risken för boendesegration och skapar ett mer levande samhälle. Olika boendeformer bör blandas och finnas tillgängliga i alla områden. Boihop, bogemenskap och kollektivhus är några begrepp som innebär andra boenden än den traditionella hyresrätten.  Att bo i en lägenhet och samtidigt ha gemenskap med andra har blivit ett allt mer efterfrågat sätt att bo. Vardagsgemenskap och trygghet kan fås genom att bo i en kooperativ hyresrätt. Här kan man dela kostnader för gemensamma lokaler och egen förvaltning, städning, trädgårdsskötsel mm. Arbetsgemenskap bidrar till att bryta ensamheten.

Vi i MP vill medverka till att ni i Växjö bogemenskap kan förverkliga era framtidsvisioner.  Om det blir problem att hitta en lämplig tomt får vi titta på Göteborgsmodellen.  Där har man bestämt att 5 % av kommunens markanvisningar ska gå till bogemenskap eller byggemenskap.  Där fungerar markanvisningarna så att politikerna bestämmer vilka som får bygga och då med de restriktioner som politikerna bestämmer. Priset på tomtmarken kan variera beroende på vilka krav som kommunen ställer på byggherren. Man har på detta sätt fått ner hyrorna och fått en mer blandad bebyggelse.

När det gäller bostadskön till bogemenskap är det så i andra kommuner att först står man i den allmänna bostadskön och därefter blir man hänvisad till den bogemenskap som den sökande önskar komma till.

Vi vill fortsätta att samtala med er om era önskemål och om olika alternativa tomter där det kan vara lämpligt att bygga kooperativa hyresrätter med bogemenskap.

Erik Jansson (MP)

2:e vice ordförande i byggnadsnämnden och styrelseledamot i Växjöbostäder

Birgitta Josefsson (MP)

Ersättare i byggnadsnämnden

Magnus P Wåhlin (MP)

Styrelseledamot i Vidingehem

Tobias Adersjö (MP)

2:e vice ordförande i VKAB

 

Miljöpartiet vill premiera mångfald, vilket minskar risken för boendesegration och skapar ett mer levande samhälle.

Publicerades på: http://www.smp.se/debatt/mp-vill-medverka-till-vaxjo-bogemenskap/