Ompröva alla klimatfientliga infrastrukturprojekt

Fagrabäcksrondellen, liksom alla andra liknande trafiklösningar som finns i Sveriges infrastrukturplan, måste nu omprövas i ljuset av vad vi nu vet om den accelererande klimatförändringen. Det skriver Magnus P. Wåhlin och Cheryl Jones Fur, riksdagskandidater för Miljöpartiet i Kronobergs län.

Remissinstanserna är överens – Trafikverkets nationella infrastrukturplan tar inte tillräcklig hänsyn till klimatet. Ska vi klara klimatmålen till 2030 behöver mycket göras för att minska utsläppen från våra transporter. Då kan inte storskaliga väglösningar vara svaret eftersom vi vet att de ökar bilismen och därmed utsläppen. I stället behöver vi storsatsa på att underhålla vårt järnvägsnät, bygga nya stambanor, satsa på regional- och lokal kollektivtrafik samt bygga så att cyklismen ökar. Regeringen behöver tänka om.

Fagrabäcksrondellen, liksom alla andra liknande trafiklösningar som finns i Sveriges infrastrukturplan, måste nu omprövas i ljuset av vad vi nu vet om den accelererande klimatförändringen.

Wales regering har nyligen tillsatt en kommission för att pausa och granska infrastruktursatsningar så att de inte ska omöjliggöra att nå klimatmålen. Labourpolitikern Lee Waters i Wales säger: ”Politiken har prioriterat bilen i 70 år, det är alldeles för länge. Vi kommer inte att minska koldioxidutsläppen tillräckligt mycket eller tillräckligt snabbt enbart med elektrifiering av fordon. Det här årtiondet är avgörande för att nå klimatmålen. Vi vill se en minskning av bilanvändandet och det är en enorm utmaning eftersom det går emot själva kärnan i hur vårt samhälle är uppbyggt.”
Miljöpartiet vill att regeringen gör som i Wales och omprövar alla infrastrukturprojekt som inte aktivt medverkar till att vi når klimatmålen. Vi behöver komma bort från det rådande paradigmet som väljer nya vägsatsningar som standardläge och istället ge utrymme för mer hållbara alternativ. Naturligtvis vill Miljöpartiet inte stoppa alla vägbyggen men det får inte vara den självklara utgångspunkten när vi planerar vårt framtida, klimatsmarta, samhälle.

Projektet Fagrabäcksrondellen är ett sådant projekt som nu måste omprövas på nationell nivå. Resultatet av de tidigare analyser och omprövningar som gjordes lokalt (på Miljöpartiets initiativ) byggdes på Trafikverkets beräkningar som utgick från en kraftig ökning av vägtransporterna och därmed inte sätter klimatfrågan i fokus. Därför blev resultatet av dessa analyser att inget annat alternativ fanns. Fagrabäcksrondellen, liksom alla andra liknande trafiklösningar som finns i Sveriges infrastrukturplan måste nu omprövas i ljuset av vad vi nu vet om den accelererande klimatförändringen.

Planering ska styras efter klimatmål, inte prognos om ökande bilanvändning. Därför måste politikerna nu i stället satsa på utökad och förbättrad kollektivtrafik. I Växjö behöver vi fler bussfiler, exempelvis längs Sandsbrovägen/Linnégatan, ökade satsningar på cykelvägar och snabbcykelvägar både inom tätorten och i och mellan de mindre tätorterna. Vi måste minska bilismen i centrum genom att öka antalet pendlarparkeringar, öka antalet gågator och öka antalet cykelfartsgator i centrum.

I Region Kronoberg måste mer satsas på buss- och tåglinjer, cykelvägar och åtgärder som minskar biltrafiken. Vi inom Miljöpartiet anser att projekt som ökar bilismen i länet bör skjutas upp och pengar omfördelas till cykelvägar och kollektivtrafik samt underhåll av mindre vägar.
Det är nu dags att på allvar bromsa stora vägbyggen för klimatets skull. Ompröva alla planerade infrastrukturinvesteringar om de kan förväntas göra det svårare att minska klimatpåverkan. Det gäller naturligtvis i Växjö kommun, Region Kronoberg och i hela Sverige.

Läs artikeln här 

Relaterade nyheter

Örebro län, 30 september 2022

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Västra Götaland, 29 september 2022

MP, S och V vill bilda rödgrön ledning i regionen

Västerbotten, 28 september 2022

Idag öppnas riksdagen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter