Skrivelse om en hållbar trafiklösning vid Fagrabäcksrondellen

Lyssna

Hur vi hanterar frågan om trafikplatsen vid Fagrabäcksrondellen är en viktig signal till kommuninvånare och till vår omvärld om hur Växjö, Europas grönaste stad, ser på framtidens hållbara resande. Därför har Miljöpartiet lämnat denna skrivelse till kommunstyrelsen för hantering.

Kommunstyrelsen 2015-12-08

Trafikverket har presenterat några förslag till trafiklösning vid Fagrabäcksrondellen som kommunen nu har att ta ställning till. Hur vi hanterar denna fråga är en viktig signal till kommuninvånare och till vår omvärld om hur Växjö, Europas grönaste stad, ser på framtidens hållbara resande.

Innan man väljer vilka nödvändiga åtgärder som ska genomföras vid trafikplatsen vill Miljöpartiet att kommunen även tittar på andra lösningar som kan minska bilköer vid Fagrabäcksrondellen och som underlättar för kollektivtrafiken. Under 20-22 timmar per dygnet är det inte något problem med framkomlighet för bussar, bilar och godstransporter i Växjö. Problemet är rusningstrafiken.

Innan vi tar ställning i frågan bör kommunen gör en snabb analys av de hållbarhetsaspekter som måste tas i beaktande inför ett beslut om trafiklösningen vid rondellen. Hur kommer fordonstrafiken öka i samband med en utbyggnad av trafikplatsen? Hur kommer detta att påverka koldioxidutsläppen i Växjö? Finns det en annan lösning för kollektivtrafiken? Dessa är bara några av de frågor som bör ställas innan vi tar ett beslut.

Att fler människor resar kollektivt och fler väljer cykel framför bilen är helt avgörande om Växjö ska kunna uppnå sitt mål om att bli fossilbränslefritt senast 2030. Därför är det viktigt att vi inför varje vägutbyggnad ställer frågan om den tänkta trafiklösningen har en miljöanpassad utformning och om det gör det enklare att välja mer miljövänliga färdmedel.

För att Växjö kommun ska bli ett föredöme i Sverige för hållbart resande föreslår Miljöpartiet

  • att kommunstyrelsen ska göra en snabb analys av de hållbarhetsaspekter och utsläpp som påverkas av Trafikverkets föreslagna trafiklösning vid Fagrabäcksrondellen. Analysen ska vara färdig inom det första kvartalet 2016.
  • att man ger Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra ett projekt med inriktning på större arbetsplatser för att få ner arbetspendling med korta bilresor och ersätta dem med cykel, kollektivtrafik och samåkning.

Cheryl Jones Fur (mp)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: