Skrivelse om smarta hus på Vikaholm

Lyssna

Vi behöver en fungerande bostadsmarknad för att Växjö ska bli en ort att flytta till för både studenter och de nya medarbetare arbetsplatser behöver. Bostäderna måste också vara hållbara genom att de byggs energisnålt och med miljöhänsyn.

Det byggs mycket i Växjö, men det är fortfarande brist på bostäder. Inte minst gäller det mindre hyresrätter. Med tanke på hur många som flyttar till Växjö ser vi inget omedelbart slut på den stora efterfrågan.

På Vikaholm pågår byggnation, men de nuvarande planerna innebär att hittills bara 13 procent av det som byggs är hyresrätter.

Smart Housing Småland är ett huskoncept som utvecklats i samarbete med bland annat Linnéuniversitet och Länsstyrelsen i Kronoberg län. En prototyp finns på campusområdet i Växjö. Den har både visats upp i Almedalen och använts för att hyra ut till studenter i höstas.
Konceptet innehåller innovationer, inte minst på energisidan. Ett samarbete har inletts med Myresjöhus för att bygga Smart Housing Smålands koncept inomhus i industrimiljö och sedan sättas samman till fyravåningshus på plats.

Forskare förespråkar industriellt byggande både av effektivitetsskäl och kvalitetsskäl.
Smart Housing Småland har också visat att industriellt byggda flerfamiljshus kan vara estetiskt tilltalande. Gestaltningen kan varieras mycket, bland annat genom utformningen av balkongerna.
De har också fördelen att de kan byggas snabbt. Och de kan byggas flexibelt för att kunna möta olika behov.

Det finns också andra aktörer som utvecklar industriellt byggda flerfamiljshus.

Därför föreslår vi kommunstyrelsen att uppdra åt Växjöbostäder att pröva möjligheterna att på Vikaholmsområdet i samarbete med Smart Housing Småland eller någon annan aktör skyndsamt planera för att bygga ett block med industriellt framställda lägenheter som hyresrätter.

 

Vi vill motverka segregation genom att bostadsområden ska alltid ha en mångfald av upplåtelseformer: såsom hyresrätter, bostadsrätter och ägarbostäder.