Stoppa betongklumparna längs med Mörners väg

Stoppa betongklumparna längs med Mörners väg

Ska man byta ut en vacker blodlönnsallé mot betongklumpar i sex våningar? Sexvåningslängor som dessutom skulle förstöra boendemiljön för de människor som redan bor på platsen.
Detta gäller ett bostadsområde längs med Mörners väg mellan Kungsvägen och Liedbergsgatan. Här byggdes på 60-talet ett bostadsområde som fick namnet Hovdalbogård. Arkitekten lovordades för husens placering. De ligger i en formation med öppningar som vetter mot söder, vilket har skapat en ljus och trevlig bostadsmiljö.

Nu vill bostadsbolaget Urbano bygga 200 lägenheter i långa sexvåningshus utmed Mörners väg. Detta skulle förstöra bostadskvaliteten i de nu befintliga husen. Det skulle bli sämre ljusinsläpp från söder och sexvåningshusen skulle bli en mur som medför stora skuggor.

För att få in dessa massiva sexvåningshus måste man först såga ner en 30-årig lönnallé, vilket rimmar illa med Växjös devis ”Europas grönaste stad”. Stora träd som dessa har en viktig funktion för människors hälsa.

Eftersom det finns ett stort miljonprogramsområde strax väster om detta område ska vi inte spä på med ytterligare ett område med samma struktur. Växjö strävar efter att bli en blandad stad. Både norr, väster och söder om dessa tilltänkta hus finns redan större hyreshusområden. Däremot kommer det snart att byggas nya hus med blandade boendeformer, det vill säga bostadsrätter, hyresrätter, stadsradhus och vårdbostäder, vid Dalbo centrum, vilket är positivt. Dessa hus kommer att flyta väl in i den övriga boendemiljön.

Om vi ska ha en blandad stad bör det inte byggas ytterligare hyresrätter vid Hovdalbogård. Och om vi värnar boendemiljön och grönskan är det ytterligare argument för att inte bygga stora bostadskomplex här. Därför har Miljöpartiet i byggnadsnämnden sagt nej till detta nybygge i Hovdalbogård.

Erik Jansson (MP), Birgitta Josefsson (MP)

Publicerades i Smålandsposten 26 april 2018

Relaterade nyheter

Västmanland, 9 augusti 2022

Ge ersättning till markägare som binder in kol

Uppsala län, 8 augusti 2022

Våra toppkandidater

Västerbotten, 5 augusti 2022

Valintervjun: Hans Brettschneider

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter