Växjö Pride – lika rätt är allas rätt

Äntligen är det dags för årets mest kärleksfulla vecka! En pridefestival betyder frihet för HBTQI-personer. Frihet från en vardag full av traditionella och förlegade normer, frihet från osäkerhet i om alla du möter ska acceptera dig som du är. Pridefestivaler är förstås fest och glamour, men allvaret finns i botten. Det behövs fortfarande frizoner för HBTQI-personer och manifestationer för allas lika rättigheter i Sverige. Och det räcker inte med dem vi har – det behövs fler.

Vi i Miljöpartiet de gröna vill skapa ett samhälle som håller ihop, där alla känner sig trygga. Fördomar och diskriminering skapar ohälsa och gör att vi krymper som människor. Därför prioriterar vi HBTQI-politik. Vi vet att Sverige och Växjö kan bättre.
I skolor, på arbetsplatser och där vi människor umgås, där behövs mer kunskap om HBTQI. Det för att kunna se och våga bryta de invanda mönster som leder till utanförskapet för HBTQI-personer. Kunskap är vägen till trygghet och inkluderande mötesplatser.
I vårt gröna folkhem ser våra familjer olika ut. Alla barn har rätt till sina föräldrar. Barn ska kunna ha fler vårdnadshavare än två. Familjelagstiftning ska vara könsneutral.

I vården behöver vi stärka kunskapen kring bemötande av HBTQI-personer. Inför ett förbud mot onödvändiga medicinskt ingrepp på barn med intersexvariation.
Vi vill inför ett tredje juridiskt kön. Ändring av juridiskt kön ska kunna göras från 12 år utan könsbekräftande vård. Korta köerna för könsbekräftande vård.
I våra förskola och skolor behövs mer satsningar på kompetensutveckling för lärare om HBTQI och antidiskriminering. Det behövs fler inom elevhälsan, fler fritidsledare, som kan arbeta med förebyggande verksamhet för att unga inte ska behöva uppleva psykisk ohälsa.
I samhället behöver tryggheten öka. Särskilt för personer som identifierar sig som HBTQI-person. Polisens kunskaper om HBTQI och arbete mot hatbrott, hedersrelaterat våld, våld i nära relationer och diskriminering behöver stärkas. HBTQI-flyktingar ska få stärk skydd. Regnbågsboende för äldre kan bidra till trygghet på äldre dagar.

Vi behöver blir fler som står upp för människors lika värde och HBTQI-rättigheter! Välkommen med i den gröna rörelsen. Tillsammans ställer vi om för ett jämlikt och klimatsmart samhälle.

Magnus Folcker, ordförande och kandidat till Växjö kommunfullmäktige, Miljöpartiet de gröna i Växjö
Cheryl Jones Fur, språkrör och kandidat till Kronobergs regionfullmäktige, Miljöpartiet de gröna i Kronoberg

 

Läs hela artikeln i Smålandsposten här. 

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Örebro län, 14 september 2023

Pia Frohman (MP): Pride är mer än fest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter