Europas grönaste stad - på riktigt!

Vi i Miljöpartiet de gröna vill göra Växjö till Europas grönaste stad på riktigt.

Miljöpartiet vill

  • Vi vill göra Växjö kommuns organisation fossilbränslefritt 2020
  • Genomföra Växjö kommuns miljöprogram och inte bara prata om det.
  • Gör det enklare att välja bilfritt boende.
  • Vi vill bygga Växjö utifrån människors behov, gång- och cykeltrafik ska prioriteras i Växjö centrum.

Den senaste mandatperioden har vi varit med och styrt i Växjö kommun och fått igenom 70 procent av det gröna program vi gick till val på 2014. Detta har resulterat i att Växjö fått Green Leaf Award som ett kvitto på att vi är bland de grönaste städerna i Europa. Men vi vill mer!

Kommunens organisation
Varje förvaltning har fått i uppdrag att redovisa hur de ska bli fossilbränslefria till 2020. Hittills är det enbart miljö- och hälsoskyddsnämnden som har nått målet om att bli fossilbränslefri och nämnden för arbete och välfärd har antagit en plan för att uppnå målet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden styrs av Tobias Adersjö från Miljöpartiet.

 

Här visar vi lokal politik från Kronobergs län.

Kronobergs län Lättare att vara klimatsmart

Länet ska vara självförsörjande med energi. Fossilfri region 2030. Regionens egna verksamhet ska vara klimatneutral eller självförsörjande.

Miljöpartiet i Kronobergs län vill

  • Miljöpartiet vill att regionen ska vara en fossilbränslefri region år 2025
  • Vi vill ha fler laddstolpar vid regionens fastigheter.
  • Vi vill minska energibehoven genom energieffektivisering av regionens fastigheter och bygga energisnålt
  • Region Kronoberg ska öka produktionen av solenergi på de egna fastigheterna.

Läs mer

Regionens verksamheter påverkar miljön betydligt. Region Kronoberg har ett stort ansvar att arbeta med sin egen miljöpåverkan. . För att underlätta i omställningen så vill vi att regionen investerar i infrastruktur för en hållbar mobilitet t ex elcyklar, bilpool och laddstolpar vid regionens fastigheter, som vid sjukhusen och vårdcentraler.

Miljöpartiet i Kronobergs län är mycket positiva till den klimatfärdplan som Miljöpartiet arbetat fram på nationell nivå och som syftar till att konkretisera politiken inom klimatområdet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: