Barn och unga

Barn och unga

Barn och ungdomar är det viktigaste vi har. Därför vill vi satsa mer på att öka kvaliteten i barnomsorg och utbildning. Vi vill ha mindre barngrupper i förskolan. Vi kräver att skolan har tillräckliga resurser för att alla elever ska kunna lära det de behöver.

Miljöpartiet vill

Sedda barn blir trygga barn. Därför vill vi sträva efter mindre barngrupper i förskolan. Resurserna till både grundskolan och gymnasieskolan ska räcka till, så att alla elever får möjligheter att utvecklas socialt och kunskapsmässigt. Fler speciallärare behövs och en större satsning på svenska som andraspråk. Skolan behöver också erbjuda ytterligare stimulans till elever som lätt når de uppsatta målen. Fler vuxna i skolan, i olika roller, skapar mer trygghet och arbetsro. Både skolan och andra ungdomsverksamheter ska vara fria från mobbning och erbjuda goda exempel på hur ett jämställt, rättvist och hållbart samhälle ser ut. Bra skolmat är betydelsefullt för elevernas prestationer, liksom miljön där maten serveras. Näringsrik och god skolmat är en investering i barnens hälsa och utbildning. Vi vill även ytterligare stärka kulturen i skolan.

Positiva intryck och upplevelser i och utanför skolan skapar glada och trygga barn – barn som växer upp och blir kreativa och ansvarsfulla vuxna. Ungdomarna ska kunna förbereda sig för framtiden genom en bra utbildning som förenar teori och praktik. I samarbete ska näringsliv, föreningar och skolan hjälpa ungdomarna att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Nyheter på Barn och unga

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter