Landsbygden

Landsbygden

Vi vill utveckla service som barnomsorg, skola och omsorg även utanför tätorten. Kollektivtrafiken ska underlätta arbetspendling. Vi vill också satsa på moderna sätt att samverka på landsbygden till exempel genom organiserad samåkning.

Miljöpartiet vill

Den gröna landsbygden är viktig för ett modernt hållbart Växjö. Ett långsiktigt hållbart lantbruk och skogsbruk gör det möjligt för oss att leva på avkastningen av naturresurserna istället för att tära på dem.

Närproducerad ekologisk mat, eko- och naturturism samt naturvård leder till gröna jobb. De är beroende av att det finns skolor, service och transporter som gör det attraktivt att bosätta sig utanför tätorterna. Transporterna bör ske med en så liten miljöbelastning som möjligt både i staden och på landet. Miljöpartiet vill därför stimulera till flera miljöfordon i hela kommunen och en utveckling av kollektivtrafik på landsbygden, anpassad efter människornas behov av att arbetspendla. Även cykeltrafiken bör prioriteras på landsbygden. Den är en viktig del av både turismen och den dagliga transporten för många ungdomar.

Nyheter på Landsbygden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter