Det heliga flyget -sätt stopp för subventioneringen!

Det heliga flyget -sätt stopp för subventioneringen!

Region Kronoberg, Växjö och Alvesta kommuner skall betala 20 miljoner kronor i extra driftsbidrag till Växjö Småland Airport AB. Bolaget ägs av Region Kronoberg, Växjö och Alvesta kommuner. De tre ägarna betalar i år dessutom ”ordinarie” driftsbidrag om 10 miljoner kronor. Och bolaget får i år, till följd av Covid -19, ett extra statsbidrag om 13,5 miljoner kronor. Flygplatsen får således bara i år 43,5 miljoner kronor av skattemedel. Tänk, vad mycket sjukvård och äldrevård det kunde blivit av dessa pengar! Och vårdpersonal och lärare kunde fått ett välförtjänt lönelyft!
Istället väljer de styrande i Region Kronoberg, Växjö och Alvesta kommuner att subventionera flyget med sammanlagt 30 miljoner kronor. Bara i år!

För subventioner är det, att skänka pengar till en flygplats, som inte tar rätt pris för sina tjänster av de flygbolag, som nyttjar flygplatsen. När flygplatsen inte tar ordentlig betalt blir flygresorna billigare. Och därför bidrar alla vi skattebetalare till att vissa personer kan flyga billigare, än de skulle ha kunnat göra, ifall de fått betala det verkliga priset.

Det är helt enkelt oansvarigt handlande med skattebetalarnas pengar att lägga dem på flyget.

Dessutom, med en överhängande klimatkris, är det helt vansinne att subventionera en stor koldioxidutsläppande källa. Flyget släpper ut betydande mängder koldioxid. Som nation har vi förbundit oss att nå en halvering av koldioxidutsläppen till år 2030. Detta för att hindra en stor miljökatastrof.

De, som beslutat om subventioner till flygplatsen, verkar välja miljöförstörelse framför sjukvård, äldrevård och skola.

Vi i Miljöpartiet vill inte subventionera flyget. Vi vill ha rättvisa löner till vårdpersonal och lärare. Vi vill ha mindre koldioxidutsläpp. Vi vill stoppa klimatkrisen. Vi vill ha ett hållbart samhälle, där kommande generationer kan bo och leva gott.

Anita Thörn von Rosen, MP Alvesta

Hanna Evelyndotter, MP Alvesta

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter