Motverka ofrivillig ensamhet

Motion till kommunfullmäktige

Motverka ofrivillig ensamhet.

Ofrivillig ensamhet innebär att man saknar känsla av samhörighet med andra människor eller att man inte har någon att anförtro sig åt och ingen som bryr sig om en. Idag finns det också personer som ligger avlidna i sin bostad i många år utan att någon har uppmärksammat detta.

En sådan ensamhet är en skrämmande utveckling av vårt samhälle.

Det finns även rent medicinska risker med ofrivillig ensamhet. Ofrivillig ensamhet kan leda till hälsoproblem såsom depression och ångest. Kroppen reagerar med förhöjd nivå av stresshormoner och att kroppens immunförsvar blir sämre på att hantera infektioner. Det leder också till ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar, demens mm.

På sikt finns en besparing både för den enskilde och för samhället om vi kan bryta en persons ofrivilliga ensamhet.

Miljöpartiet föreslår därför att:

·       Alvesta kommun startar verksamheter för att bryta ofrivillig ensamhet.

·       Skapar rutiner för att fånga upp personer med behov av sociala kontakter. Detta bör även gälla personer som inte här någon form att hemtjänst eller hemsjukvård enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen.

·       Att omsorgsnämnden får en budget för denna verksamhet.

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Örebro län, 22 maj 2024

NA Debatt: Hjälp naturen att hjälpa oss

Västmanland, 19 maj 2024

Hur mår den gröna rörelsen i Europa?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter