Rivning av Rönnelundshusen

Rivning av Rönnelundshusen

Styrande partierna i Alvesta yrkar på rivning av de tre ”eklövsformade” fyravåningshusen i bostadsområdet Rönnedal. Miljöpartiet motsätter sig detta. Hanna Evelyndotters tal i Kommunfullmäktige den 23 april 2019.
Vi politiker har fått förtroendet att förvalta andras tillgångar.
Då ska vi givetvis också hushålla med kommunens resurser.

Att riva bostäder för att bygga nya är slöseri.
Med både ekonomi och miljö i åtanke.

I Sverige förbrukar vi varje år naturresurser som om vi hade 4 planeter. Vi förbrukar  resurser som tillhör våra barn och barnbarn. Att överkonsumera på detta vis, år efter år, är ohållbart.
Det är en klimatfråga men inte minst en rättvisefråga, att varje generation inte ska konsumera mer per år än vad vår planet kan ge.
Vi som privatpersoner, men också kommunen, måste minska på sin resursanvändning.
Vi bör återanvända, renovera och reparera mer än vad vi i  dagsläget gör.

Av flera skäl bör de tre “eklövsformade” husen i kv. Rönnelund bevaras:

• En rivning av husen skulle innebära rent resursslöseri.
• Renovering av bostadshus ger billigare boende, än om man river och bygger nytt. Detta skulle passa exempelvis unga människor och studenter med låg inkomst.
• Ett av skälen som angetts för att riva husen har varit att rivning skulle motverka segregationen i Alvesta. För att motverka detta ser vi hellre att man bygger flerfamiljshus i Östra Alvesta.
• Husen representerar modernism av hög arkitektonisk kvalitet, ritade i början av 60-talet av Claes Knutsson och uppförda med “Grannskapstanken”. 

____________________________________________________________

Jag anser att husen bör renoveras, vilket man borde gjort för längesedan.
Allbohus har misskött husen och även om jag helst sett vårt kommunala bostadsbolag behålla och renovera byggnaderna, yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, men med en ändring:
att punkten 10 stryks.
                                          Hanna Evelyndotter, Mp Alvesta
 

Relaterade nyheter

Örebro län, 27 juni 2022

Tygla konsumtionen och bygg det nya gröna folkhemmet

Västmanland, 26 juni 2022

Lika rätt är allas rätt

Västerbotten, 23 juni 2022

Valmanifest MP Västerbotten 2022

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter