Skattemedel går till flyget

Skattemedel går till flyget

Fast du inte flyger betalar du massor till flyget.


Alvesta kommun äger 3 % av Småland Airport AB. Övriga andelar ägs av Växjö kommun och Region Kronoberg. Delägarna har avtalat att betala sammanlagt 10 miljoner (10 000 000) kronor som driftsbidrag till flygplatsen, dvs skattemedel går som driftsbidrag till flygplatsen. Aktieägarna får ingen avkastning på satsat aktiekapital, vilket i sig också är en kostnad för medborgarna, i det fall ägarna betalar ränta på lånade medel. De flesta av Sveriges 39 flygplatser är beroende av stort ekonomiskt stöd från kommuner/regioner och landsting för att gå runt. De senaste fem åren har skattebetalarna betalat 2,2 miljarder (2 200 000 000) i bidrag till flygplatserna. Därtill kommer att både inrikes och utrikes resor med flyg är undantagna från energi- och koldioxidskatt. Flyget betalar alltså inte sina miljökostnader och staten går miste om intäkter på minst 7,2 miljarder (7 200 000 000) kronor per år, enligt Naturskyddsföreningen. Subventioner av flyget gör att det inte är jämförbara siffror man handskas med när man jämför biljettpriset för en flygresa och t.ex. en tågresa. Flygresan subventioneras ekonomiskt med stora belopp av alla oss skattebetalare, pengar som samhället istället borde satsa på skola, omsorg och sjukvård. Dessutom får kommande generationer betala för den klimatpåverkan, som flyget orsakar. Subventionerna gör således dubbel skada; de stödjer sådant som vi inte vill ha och ger mindre medel till det vi vill ha. Vi i miljöpartiet vill ha bort all slags subvention av flyget! Anita Thörn von Rosen, Miljöpartiet i Alvesta

Relaterade nyheter

Södermanland, 11 augusti 2022

MP sörmland i Förmiddag, P4 Sörmland

Västmanland, 9 augusti 2022

Ge ersättning till markägare som binder in kol

Uppsala län, 8 augusti 2022

Våra toppkandidater

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter