100 % ekologisk mat i för- och grundskola samt äldreomsorgen

Vi vill att all mat som serveras i kommunens verksamheter skall vara ekologisk för att varje individ ska serveras så giftfri och näringsriktig kost som möjligt. Giftfritt producerad mat bidrar i högre grad  till den biologiska mångfalden än den sk konventionellt producerade. Därmed sätter vi kommunen på kartan för ett positivt miljötänkande.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: