Politik som gör 
skillnad i Älvkarleby

En framtid att längta till

Välkommen till Miljöpartiet i Älvkarleby!
Vi arbetar för att göra Älvkarleby kommun mer hållbar.

Vi gick till val för att bidra till en kommun med större fokus på en framtid att längta till, med fokus på barnen i vår kommun. Olika åldrar, funktionalitet och bakgrunder skapar mångfald av personer och erfarenheter – förutsättningarna för utveckling av kommunen.

Miljöpartiet vill se en kommun som tar tillvara människors olikheter och möjligheter.

I en tid då såväl oroligheter i världen som kriget i Ukraina och klimatförändringar kan vara skrämmande vill Miljöpartiet att vi gemensamt ska skapa förutsättningar för barn att växa, näringslivet blomstra och kommunen utvecklas på väg mot en hållbar, klimatneutral framtid.

För Miljöpartiet i Älvkarleby är barnen, demokratin, social och ekologisk hållbarhet i fokus även efter valet 2022.

Vi vill tacka var och en som röstade på oss i valet till kommun, region och riksdag!
Valresultatet är klart och vi behåller vårt mandat i kommunfullmäktige.
Klicka här för att läsa mer!

Kontakta oss gärna på alvkarleby@mp.se

Aktuellt i Älvkarleby

Älvkarleby, 18 oktober 2022

Vi fortsätter att vara med i styret!

Älvkarleby, 1 september 2022

M och SD försöker dölja sin obefintliga klimatpolitik

Älvkarleby, 1 september 2022

Miljöpartiets förslag för mer jämlik hälso- och sjukvård

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Stäng ner SiS-hemmen nu

IPCC manar till politiskt ledarskap

Miljöpartiet växer mest!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Detta är nyckelpersonerna i vår avdelning

Charles Pylad

Politisk sekreterare i Region Uppsala. Ledamot i kommunfullmäktige och Arbetsmarknadsnämnden Uppsala.

Hans Wennberg

Regionråd i Region Uppsala. Ordförande och gruppledare Älvkarleby.

Kommunfullmäktige Älvkarleby

Hans Wennberg

Regionråd i Region Uppsala. Ordförande och gruppledare Älvkarleby.