Ge varje elev möjlighet att utvecklas efter sin förmåga

Lyssna

Vi vill att varje elev ska få utvecklas till 100 % av sin förmåga genom att ge skolan mer resurser. Detta för att varje elev skall få det stöd och den uppmärksamhet den behöver under grundskoletiden för att ge möjlighet till vidare studier för den som så vill. Det behövs också mer tid till pedagogisk verksamhet för att skapa en lustfylld skola som ger trygga och nyfikna individer.

 

Tidiga insatser i skolan ger mångfalt tillbaka för både individ och samhälle!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: