Nyheter i Bollebygd

Här nummer två på kommunlistan för valet 2022, Sassi Wemmer

Nu presenteras vår kommunfullmäktigelista i Bollebygd. Först ut är 1:a namnet

Skolmiljöpartiet

Vi vill skapa en trygg skola för lärande genom:

•  små klasser med fler pedagoger och ett utökat stöd för de som
behöver individuellt extra stöd

•  att bygga en ny skola i hållbara material med solceller på taket

•  säkra cykelstråk  till skolorna

•  pedagogiska trädgårdar och odlingslotter för skolbarn och
invånare som vill odla

Livsmiljöpartiet

Vi vill främja hälsa och bidra till vår naturmiljö i Bollebygd genom:

• att verka för ett naturreservat i kommunen

• främja och utöka kulturutbudet för både unga och äldre

• fler mötesplatser för att främja inkludering

• ett varsamt skogsbruk med fokus på rekreation och höga
naturvärden

Vårdmiljöpartiet

I Miljöpartiet de gröna i Bollebygd ser vi hur viktig vår vård- och omsorgspersonal är. Deras insatser för att våra äldre är ovärderlig. För de som behöver vård och stöd i sitt dagliga liv betyder det att kunna få hjälp med mat, personlig hygien, promenader, social kontakt och det där lilla extra som ger guldkant på tillvaron. Därför är vi i Miljöpartiet stolta över att ha en politik som kan öka intresset för yrket och kan öka yrkets status.

Vården behöver fler kollegor, bättre arbetsmiljö och högre löner nu.

Därför föreslår Miljöpartiet idag sju förslag som stärker vården:

  • Staten måste finansiera större del av vården
  • Vi vill se 50 000 fler kollegor och bättre arbetsmiljö
  • Höja lönerna och uppvärdera yrket
  • Satsa på cheferna i vården
  • Satsa mer pengar till återhämtning
  • Införa nollvision för arbetsrelaterad ohälsa
  • Skärpa arbetsmiljölagstiftningen

    #mpvalupptakt #val2022 #vården

Stoppa massutrotningen av djur och växter

 

”Klimatkrisen och naturkrisen är sammanflätade. Artrikedomen hotas när korallreven dör, öknar breder ut sig, urskog avverkas och glaciärerna smälter. Förstörda ekosystem leder till hunger, sjukdom och eskalerande klimatkris. Därför måste vi lika resolut som vi bekämpar klimatförändringarna agera för att stoppa den rekordsnabba utrotningstakten av djur och växter. ”
Rebecka Le Moine talesperson för biologisk mångfald, MP

I Bollebygd har miljöpartiet nyligen lyft naturvärden och vikten av strandskydd i arbetet med översiktsplanen och verkar just nu för ett hållbart skogsbruk i arbetet med den nya skogsplanen.
Låt oss fira den 22 maj genom att njuta av naturens skönhet och samtidigt fortsätta kämpa för en stark naturpolitik.

Vill du vara med och stödja det arbetet? Rösta på oss i valet, din röst behövs!
Vill du bli medlem så följ länken https://www.mp.se/bli-medlem/

Miljöpartiet är bäst på miljö- och klimatpolitik enligt flera organisationer!

WWF och Naturskyddsföreningen har genomfört var sin undersökning gällande riksdagspartiernas miljö- och klimatpolitik. Miljöpartiet hamnar i topp på båda!

I Naturskyddsföreningens undersökning jämfördes vad riksdagspartierna gjort för miljön och klimatet under mandatperioden. Miljöpartiet kom högst upp av alla. Vi är stolta över att granskningen visar att vi är det parti som driver på och verkligen gör skillnad för miljön och klimatet!

När WWF gjorde sin valundersökning för alla riksdagspartiers miljö- och klimatpolitik fick MP full pott. 24 av 24 är inte så dumt, eller hur? Utan Miljöpartiet – ingen grön politik!

Sist i båda rankningarna kommer fossilhögern som tävlar om att göra det billigare att släppa ut. Det är tydligt att det bara finns ett milljöparti.

Håller du med? Rösta grönt 11 september, och bli medlem via www.mp.se/bli-medlem

Kommunlistan är klar!

Rose-Marie Grune, Sassi Wemmer toppar MP Bollebygds kommunvals lista. Det beslutades på ett medlemsmöte/valkonferens den 2 februari.


Rose-Marie Grune valdes som första namn på listan enhälligt av mötet. Rose-Marie har idag förtroendeuppdrag i Socialnämnden och valberdedningsnämnden och sitter som ersättar i Kommunfullmäktige. Rose-Marie är också en av ordföranden i MP Bollebygd. Rose-Marie sitter också som ledamot i MP Västra Götalands styrelse sedn 1 år tillbaka. Rose-Marie har ett stort engagemang i miljö- och klimatfrågor och i social frågor. Rose-Marie har varit aktiv i kommunpolitiken under snart 8 år med ett stort intresse för politiken.

– Social hållbarhet är viktigt. Vi skall ha ett öppet och tryggt samhälle där medmänsklighet är i fokus. Grön ideologi handlar också om att vara rädd om den värld vi finns i. Att vara rädd om vår miljö globalt som lokalt så att den bevaras till nästa generation.

Andre namn på listan är Sassi Wemmer. Sassi sitter som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige och har också förtroendeuppdrag i Kommunstyrelsen och valberedningsnämnden. Sassi är också gruppledare under nuvarande mandatperiod. Sassi har en gedigen bakgrund inom partiet och har varit toppnamn under 3 mandatperioder.

– Politik är kul tycker jag och egentligen skulle alla någon gång i sitt liv ta ansvar för att forma vårt samhälle. Vi behövs alla för att tillsammans göra världen till en bra plats att leva i. Jag ser vilka möjligheter vi har i Bollebygd och vet att vi står inför stora utmaningar.

Tredje namn på listan är Mattias Ekenberg som sitter som ersättare i Kommunfullmäktige. Mattias har ett stort engagemang i sociala frågor och fritidsfrågor.
Fjärde namn på listan som idag sitter som förtroendevald i Samhällsbyggnadsnämnden är Peter Krahl Rydberg. Peter är också en av ordföranden i MP Bollebygd. Peter som arbetar som miljöstrateg har ett stort engagemang för miljöfrågor och frågor som rör aktiv fritid.

Övriga ledamöter är engagerade i vår lokala förening och har ett stort intresse för vår kommuns utveckling och för vår politik.

Val till kommunfullmäktige

1. Rose Marie Grune
2. Sassi Wemmer
3. Mattias Ekenberg
4. Peter Krahl Rydberg
5. Marie Adamsson
6. Gary Lång
7. Åza Rydberg
8. Anders Grune

Alla nyheter i Bollebygd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.