Nyheter i Bollebygd

Vi vill veta vad du tycker!

Vad är viktigt för dig?
Vilken eller vilka frågor tycker du är viktiga i Bollebygd? Vad tycker du politiken bör lägga sitt fokus på?

Den 26 maj, fredag, kl16-18 står vi från MP Bollebygd på torget för att höra och prata om vad du tycker är viktigt. Det kan vara stort som smått.
När vi ändå står på torget är vi också intresserade av att höra hur du skulle vilja se att torget och mötesplatser i hela kommunen skulle kunna utvecklas.

Vi ses på fredag! (om du inte hinner går det givetvis också bra att skriva en kommentar på vår facebook-sida eller skicka oss ett meddelande med dina tankar)

Ny styrelse för 2023

Nu har vi haft vårt årsmöte och ny styrelse har valts.

Ordförande: Rose-Marie Grune
Kassör: Peter Krahl Rydberg
Ledamöter: Gary Lång och Mattias Ekenberg, en vakant plats.

Efter årsmötet hade vi en quiz över året som gått och åt smörgåstårta.

Foto; 1 Nyvalda styrelsen Rose-Marie, Mattias, Peter och Gary
Foto 2 Anders valberedare till årsmöte
Rose-Marie, Mattias valberedare till årsmötet, Peter, Gary, Göran Larsson mötesordförande, representant MP Sjuhärad

Rose-Marie Grune Gruppledare för kommunfullmäktigegruppen.

Nästa politiker i vår presentation är Rose-Marie Grune. Sedan årsskiftet representerar Rose-Marie Miljöpartiet de Gröna som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot i val- och arvodesberedningen. Rose-Marie är också gruppledare för miljöpartiets fullmäktigegrupp.

I kommunstyrelsen bevakar Rose-Marie frågor såsom övergripande samhällsplanering, kris- och säkerhetsarbete, hållbarhetsarbete, folkhälsoarbete och näringslivsfrågor. ”Då vi ingår i styret är det särskilt spännande och roligt att få vara delaktig i att bygga ett samhälle där vi har goda livsvillkor både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Mitt fokus ligger på att vi arbetar strategiskt med våra miljö- och klimatmål. Bland annat kämpar jag för att det skall vara enkelt att åka kollektivt, cykla och gå, att byggnationer som planeras blir så miljö- och klimatanpassade som möjligt. Det är också en viktig fråga för mig att lyfta frågor kring folkhälsa”.

Rose-Marie sitter också i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus från denna mandatperiod.

Har du frågor, inspel och funderingar hör av dig med ett meddelande via facebook eller ett mail till rose-marie.grune@bollebygd.se

 

Vi sitter i styre med S, M, V

En ny mandatperiod har börjat och Miljöpartiet ingår i Bollebygds nya styre. Här presenterar vi våra politiker som representerar Miljöpartiet.

Vi börjar med Peter Krahl Rydberg. Sedan årsskiftet representerar Peter Miljöpartiet som ersättare i kommunfullmäktige, i samhällsbyggnadsnämnden och i Bollebos styrelse.

I samhällsbyggnadsnämnden bevakar Peter frågor såsom skogsförvaltning, samhällsplanering och miljöövervakning och i Bollebo handlar det om att förvalta och utveckla hyresbostäderna.

”Alla frågor är spännande och kräver ett grönt perspektiv! Bland mycket annat kämpar jag för en mer naturnära skogsförvaltning och att vi bygger med låg miljö- och klimatpåverkan”.

Har du frågor, inspel och funderingar hör av dig till med ett meddelande via facebook eller ett mail till peter.krahl.rydberg@bollebygd.se Visa mindre

Tack för ert stöd i valet!

Tack alla som röstat och trott på oss! Vi har tack vare det fått mandat att vara kvar i riksdagen!
I kommunen har vi kvar vårt mandat tack vare er som tror på att det behövs en grön röst i politiken, en röst för ett samhälle som utvecklas på ett klimatsmart sätt och med den lilla människan i centrum. För ett samhälle som värnar likvärdighet och rättvisa, bygger broar och river murar.
Vi skall göra vårt bästa för att förvalta det förtroendet!

Teaser Valpodd med Miljöpartiet Bollebygd

Vi kommer att lägga upp första avsnittet den 22/8 på vår FACEBOOKSIDA

Vår vison av ett Bollebygd där alla skall med. Vår valflyers med budskap i en kortversion.

Klimatarbetet behöver växla upp i Bollebygd

Vi har i Borås tidning den 17/7 en debattartikel där vi skriver om det otillräckliga klimatarbetet i Bollebygd.

Läs i länken

https://www.bt.se/debatt/klimatarbetet-maste-vaxla-upp-7f9a8f23/

 

Nummer sju är Åsa Rydberg (saknas film). Nummer åtta och sist på vår kommunfullmäktige lista är Anders Grune.

Marie Adamsson är nummer fem på vår lista, läs vad hon säger!

Peter Krahl Rydberg är nummer fyra på vår kommunlista till valet 2022. Här presenteras han.

Nummer tre på kommunfullmäktigelistan är Mattias Ekenberg

Här nummer två på kommunlistan för valet 2022, Sassi Wemmer

Nu presenteras vår kommunfullmäktigelista i Bollebygd. Först ut är 1:a namnet, Rose-Marie Grune

Skolmiljöpartiet

Vi vill skapa en trygg skola för lärande genom:

•  små klasser med fler pedagoger och ett utökat stöd för de som
behöver individuellt extra stöd

•  att bygga en ny skola i hållbara material med solceller på taket

•  säkra cykelstråk  till skolorna

•  pedagogiska trädgårdar och odlingslotter för skolbarn och
invånare som vill odla

Livsmiljöpartiet

Vi vill främja hälsa och bidra till vår naturmiljö i Bollebygd genom:

• att verka för ett naturreservat i kommunen

• främja och utöka kulturutbudet för både unga och äldre

• fler mötesplatser för att främja inkludering

• ett varsamt skogsbruk med fokus på rekreation och höga
naturvärden

Vårdmiljöpartiet

I Miljöpartiet de gröna i Bollebygd ser vi hur viktig vår vård- och omsorgspersonal är. Deras insatser för att våra äldre är ovärderlig. För de som behöver vård och stöd i sitt dagliga liv betyder det att kunna få hjälp med mat, personlig hygien, promenader, social kontakt och det där lilla extra som ger guldkant på tillvaron. Därför är vi i Miljöpartiet stolta över att ha en politik som kan öka intresset för yrket och kan öka yrkets status.

Vården behöver fler kollegor, bättre arbetsmiljö och högre löner nu.

Därför föreslår Miljöpartiet idag sju förslag som stärker vården:

  • Staten måste finansiera större del av vården
  • Vi vill se 50 000 fler kollegor och bättre arbetsmiljö
  • Höja lönerna och uppvärdera yrket
  • Satsa på cheferna i vården
  • Satsa mer pengar till återhämtning
  • Införa nollvision för arbetsrelaterad ohälsa
  • Skärpa arbetsmiljölagstiftningen

    #mpvalupptakt #val2022 #vården

Stoppa massutrotningen av djur och växter

 

”Klimatkrisen och naturkrisen är sammanflätade. Artrikedomen hotas när korallreven dör, öknar breder ut sig, urskog avverkas och glaciärerna smälter. Förstörda ekosystem leder till hunger, sjukdom och eskalerande klimatkris. Därför måste vi lika resolut som vi bekämpar klimatförändringarna agera för att stoppa den rekordsnabba utrotningstakten av djur och växter. ”
Rebecka Le Moine talesperson för biologisk mångfald, MP

I Bollebygd har miljöpartiet nyligen lyft naturvärden och vikten av strandskydd i arbetet med översiktsplanen och verkar just nu för ett hållbart skogsbruk i arbetet med den nya skogsplanen.
Låt oss fira den 22 maj genom att njuta av naturens skönhet och samtidigt fortsätta kämpa för en stark naturpolitik.

Vill du vara med och stödja det arbetet? Rösta på oss i valet, din röst behövs!
Vill du bli medlem så följ länken https://www.mp.se/bli-medlem/

Miljöpartiet är bäst på miljö- och klimatpolitik enligt flera organisationer!

WWF och Naturskyddsföreningen har genomfört var sin undersökning gällande riksdagspartiernas miljö- och klimatpolitik. Miljöpartiet hamnar i topp på båda!

I Naturskyddsföreningens undersökning jämfördes vad riksdagspartierna gjort för miljön och klimatet under mandatperioden. Miljöpartiet kom högst upp av alla. Vi är stolta över att granskningen visar att vi är det parti som driver på och verkligen gör skillnad för miljön och klimatet!

När WWF gjorde sin valundersökning för alla riksdagspartiers miljö- och klimatpolitik fick MP full pott. 24 av 24 är inte så dumt, eller hur? Utan Miljöpartiet – ingen grön politik!

Sist i båda rankningarna kommer fossilhögern som tävlar om att göra det billigare att släppa ut. Det är tydligt att det bara finns ett milljöparti.

Håller du med? Rösta grönt 11 september, och bli medlem via www.mp.se/bli-medlem

Kommunlistan är klar!

Rose-Marie Grune, Sassi Wemmer toppar MP Bollebygds kommunvals lista. Det beslutades på ett medlemsmöte/valkonferens den 2 februari.


Rose-Marie Grune valdes som första namn på listan enhälligt av mötet. Rose-Marie har idag förtroendeuppdrag i Socialnämnden och valberdedningsnämnden och sitter som ersättar i Kommunfullmäktige. Rose-Marie är också en av ordföranden i MP Bollebygd. Rose-Marie sitter också som ledamot i MP Västra Götalands styrelse sedn 1 år tillbaka. Rose-Marie har ett stort engagemang i miljö- och klimatfrågor och i social frågor. Rose-Marie har varit aktiv i kommunpolitiken under snart 8 år med ett stort intresse för politiken.

– Social hållbarhet är viktigt. Vi skall ha ett öppet och tryggt samhälle där medmänsklighet är i fokus. Grön ideologi handlar också om att vara rädd om den värld vi finns i. Att vara rädd om vår miljö globalt som lokalt så att den bevaras till nästa generation.

Andre namn på listan är Sassi Wemmer. Sassi sitter som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige och har också förtroendeuppdrag i Kommunstyrelsen och valberedningsnämnden. Sassi är också gruppledare under nuvarande mandatperiod. Sassi har en gedigen bakgrund inom partiet och har varit toppnamn under 3 mandatperioder.

– Politik är kul tycker jag och egentligen skulle alla någon gång i sitt liv ta ansvar för att forma vårt samhälle. Vi behövs alla för att tillsammans göra världen till en bra plats att leva i. Jag ser vilka möjligheter vi har i Bollebygd och vet att vi står inför stora utmaningar.

Tredje namn på listan är Mattias Ekenberg som sitter som ersättare i Kommunfullmäktige. Mattias har ett stort engagemang i sociala frågor och fritidsfrågor.
Fjärde namn på listan som idag sitter som förtroendevald i Samhällsbyggnadsnämnden är Peter Krahl Rydberg. Peter är också en av ordföranden i MP Bollebygd. Peter som arbetar som miljöstrateg har ett stort engagemang för miljöfrågor och frågor som rör aktiv fritid.

Övriga ledamöter är engagerade i vår lokala förening och har ett stort intresse för vår kommuns utveckling och för vår politik.

Val till kommunfullmäktige

1. Rose Marie Grune
2. Sassi Wemmer
3. Mattias Ekenberg
4. Peter Krahl Rydberg
5. Marie Adamsson
6. Gary Lång
7. Åza Rydberg
8. Anders Grune

Alla nyheter i Bollebygd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.